דמי כניסה ותשלום למכון מיון כתנאי לקבלה לחברות במושב / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

איילת רייך-מיכאלי, עו"ד איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

זוג רכש נחלה במושב מאת חברת אגודה שנפטרה לאחר מכן. על פי הסכם הרכישה הותנתה העברת הנחלה באישור האגודה בהתאם לחוקיה ותקנונה לקבלת הזוג לחברים בה. המושב דרש מהזוג לשלם דמי כניסה סך 50,000 ₪ כתנאי לקבלתם אף על פי שתקנון האגודה שהיה קיים באותה עת חייב כל חבר לשלם בכניסתו סך שך 0.250 ל"י.

האם היה המושב מוסמך לגבות סכום הגבוה מכך?

ממש לאחרונה (22.5.17) יצא פסק דין* אשר עסק במקרה הנ"ל ומפאת חשיבות הדברים, הרלוונטיות וההשלכות בחרתי לסקור בפניכם, בקצרה, את תוצאותיו. בית המשפט הנכבד, מפי כבוד הרשמת הבכירה ליאורה וינשטיין, קבע כי התקנון הוא שמציג את תנאי החברות באגודה שיתופית וכשמבקש חבר להתקבל לאגודה השיתופית נראה סביר לדרוש כי יעיין בתקנון האגודה טרם רכישת הנכס. לדעת בית המשפט אם התקנון אינו מפנה, בסעיף כלשהו, להחלטות האסיפה, אין סיבה שהחבר יבחן החלטות אלה.

במקרה הנוכחי הסעיף הדן בגביית דמי הכניסה בתקנון האגודה אינו מפנה להחלטות האסיפה ואין בו אינדיקציה כי ניתן לשנותן לכן, הגיוני שאדם המבקש לרכוש נכס ואינו מוצא הפנייה בתקנון יחשוב לתומו כי לא חל שינוי בדרישה.

לדעת בית המשפט הנכבד סביר לדרוש מהאגודה, אם היא רוצה להתחיל מחדש לגבות דמי כניסה, לשנות את תקנונה (אשר במקרה הנוכחי היה משנת 1953) הן ביחס לגובה דמי הכניסה, הן ביחס למנגנון שיטפל בשינוי גובה דמי הכניסה, הן בשערוך דמי הכניסה והצמדתם למדד כזה או אחר והן לסוג האנשים מהם תגבה דמי הכניסה (במקרה הנוכחי החריגו בנים ממשיכים ובני זןג). בית המשפט הנכבד מסביר כי לא מדובר בשוני טכני בלבד, שכן האסיפה היא זו המאשרת גם את התקנון, אולם לשם שינוי התקנון נדרשת נוכחות של רוב מיוחד של החברים או נוכחות רגילה באספה נדחית והתיקון צריך להירשם אצל רשם האגודות השיתופיות. מטעמים עיקריים אלו בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי על המושב להשיב לתובעים את סכום דמי הכניסה ששילמו.

בנוסף במסגרת התביעה דרש הזוג להשיב לו גם את התשלום עבור מיונים במכון פיל"ת. בית המשפט הנכבד קיבל את טענת המושב בעניין זה כי הדבר נעשה בהתאם לסעיף 2 להחלטה 1064 של מועצת ישראל לפיה יידרשו מועמדים לחברות להמציא חוות דעת מקצועית של מכון אליו יופנו למעט כשמדובר בבן ממשיך ובבן זוג. בית המשפט דן בהבחנה בין בן ממשיך לבין מי שמתקבל מבחוץ לתוך האגודה ודוחה את תביעת התובעים להשבת התשלום למכון המיון (בין היתר קובע בית המשפט הנכבד כי מעמדו של בן ממשיך אינו כמעמד אדם זר וכי הדבר מאפשר למי שנכלל בהגדרת בן ממשיך להתקבל לאגודה ובכך להמשיך את דרכם של הוריו).

 תא"מ (שלום)(ב"ש) 60761-03-15 שאול ואח' נ' סגולה מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ, פס״ד מיום 22/05/17
* * המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך. הכותבת לא ייצגה מי מהצדדים אלא אם נרשם אחרת.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.