הודעות

הנהלת רשות מקרקעי ישראל קיבלה בימים אלה את החלטה מס 4929 לדחיית מועדים - הוראת שעה נוכח משבר הקורונה.
בהמשך לתקנות שפורסמו ביום 25.9.2020 בעניין התמודדות עם נגיף קורונה, מצורף מסמך ובו רשימת תחומי הפעילות החיוניים שבאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר. לתשומת ליבכם, מקומות עבודה אלו ימשיכו לפעול תחת הגבלות התקנות בהתאם לתאריכים הנקובים במסמך.
כחלק מהתוכנית להפחתת התחלואה עקב נגיף הקורונה בישראל, אישרה ממשלת ישראל את המלצת משרד הבריאות להטלת סגר מיום 18 בספטמבר 2020 (ערב ראש השנה) בשעה 14:00, למשך כשלושה שבועות, עד ליום 11 באוקטובר 2020 (להלן: "תקופת הסגר").  בתקופת הסגר, אגודות שיתופיות נדרשות לפעול בהתאם לאמור בהנחיה זו, הכפופה להוראות משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237