הודעות

בהתאם להחלטת הנהלת קרן הניקיון בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה מיום 28.7.2014 להקצאת 20 מיליון שקלים לתמיכה במיזמים לטיפול בפסולת חקלאית ומניעת הטמנתה, התקציב יועד להינתן בפרישה על פני תקופה בת 3 שנים:  2016,2017,2018, בשנת 2019  תנוצל יתרת התקציב שטרם מומשה, כל זאת   בכפוף בכל זמן נתון למקור תקציבי שיוקצה למשרד לשם כך. 
להלן קישור לטיוטת תקנות תכנון משק החלב (עקרונות לקביעת מחירים) התשע"ט - 2019, שהוכן במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. יש לשלוח הערות באמצעות הקישור לאתר קשרי ממשל עד ליום ג' ב אדר ב התשע"ט (10/03/2019),
מצורפת החוברת החדשה לקראת הגשת בקשות להקצאת עובדים זרים, לשנת 2020 וכן ההודעה לציבור החקלאים. בנוסף, מצורפת מצגת ההסבר על מיפוי שטחי הגידול, כולל קישור לצפיין המפות של משרד החקלאות, בו כל חקלאי יכול לראות את נתוני הגידולים שלו, שהוזנו למערכת המשרד במהלך הסקר בשנת 2018 (מדריך עבודה הצפיין לקראת מפקד עובדים זרים).

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237