הודעות

סגר יום הזכרון ויום העצמאות יכנס לתוקף ב-13/04 בשעה 19:00.
לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, להלן תמצית הקלות במס הרלוונטיות לניצולי השואה
במסגרת החלטת ממשלה מס' 621 (מ 6/12/2020) התבקש משרד החוץ לפרסם נוהל המסדיר את הטיפול הממשלתי בתכנית המשתלמים הזרים בחקלאות, שלא יהיה בו כדי לגרוע מזכויותיהם כעובדים ככלל וכעובדים זרים בפרט.
על המבקש לשכור קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ"ב להגיש בקשה לרשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) עד לתאריך 15 במאי 2021. הבקשה תוגש ליחידה אשר בניהולה מצויה הקרקע המבוקשת: צוות עסקות חקלאיות במשרד המרחבי של רמ"י
סעיף 13(א) לחוק תכנון משק החלב, התשע"א - 2011 (להלן - החוק) קובע כי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 (להלן – חוק הפיקוח), יחול על חלב בקר גולמי במכסה, בשינויים מסוימים. פתוח להערות הציבור עד 25/4/2021 בשעה 23:59
בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2989 מיום ט' באדר ב' התשע"א (15 במרס 2011), מטרות התמיכה לפי מבחנים אלה הן : עידוד פעילות מתנדבים המסייעת לחקלאים בעיבוד שטחים המוחזקים בידיהם כדין; עידוד פעילות מתנדבים המסייעת לחקלאים לרבות רועים בשמירה על השטחים המוחזקים על ידם כדין ולמניעת פלישות לשם ייעול החקלאות בשטחים הפתוחים, בין השאר לצרכים אקולוגיים וסביבתיים וכן, חיזוק הקשר של הדור הצעיר לעבודת האדמה ולצורך בשמירה על השטחים הפתוחים. התמיכה תינתן בעבור תחומי הפעילות הבאים: שכר, הכשרות והדרכות, נסיעות למתנדבים ולסגל, הוצאות מזון, מגורים, ציוד, פרסום ושיפוץ, והכל כמפורט בהרחבה במבחנים. פתוח להערות הציבור עד  25/04/2021.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237