זכויות עובדים בתקופת הרמדאן ועיד אל פיטר! / אוסנת קולודני –חיים, עו״ד

בני העדה המוסלמית, חוגגים החל מהיום את חודש הרמדאן.

בעקבות פניות רבות של לקוחות בנוגע לזכויותיהם של בני העדה המוסלמית במהלך חודש הרמדאן, החלטנו לפרסם את החוזר הנ"ל.

ראשית יובהר, כי על פי החוק, חודש הרמדאן אינו נחשב לחג, המזכה את העובד בחופשה בשכר.

ימי חודש הרמדאן נחשבים לימי עבודה רגילים. לכן, עובד המועסק במהלך חודש הרמדאן יקבל שכר רגיל עבור עבודתו בימים הנ"ל.

עיד אל פיטר הוא חג מוסלמי, המוכר על ידי החוק ובהתאם לכך- עובד/ת מוסלמי/ת רשאים להיעדר מעבודתם במהלך ימי החג עיד אל פיטר על חשבון מכסת ימי החגים המגיעים לו/ה. בהתאמה- עובד מוסלמי המקבל שכרו על בסיס של חודש או יותר, זכאי לקבל את שכרו המלא גם אם היה בחופשה בחג. עובד מוסלמי שעתי/יומי זכאי לתשלום שכר רגיל בגין הימים שבהם שהה בחופשת חג, לאחר שלושה חודשי עבודה במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג.

מעסיק המעסיק עובד מוסלמי במהלך חג עיד אל פיטר (כאשר העובד המוסלמי בוחר לחגוג את החגים על פי דתו) חייב לשלם לו גמול של לפחות 150% משכרו או גמול גבוה יותר, ככל שחלות על העסקתו הוראות מיטיבות מכוח הסכם העסקה אישי, הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה.

ערב החג- עיד אל פיטר מהווה יום עבודה מקוצר והוא מהווה את אחד מימי הבחירה לפי חוק חופשה שנתית, אשר עובד רשאי לבחור כיום חופשה על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, בכפוף לכך שלא ניצל את זכותו האמורה ולקח יום בחירה אחר כיום חופשה, והודיע למעסיקו על כוונתו- 30 יום מראש.

יום חופשה בערב חג דינו כיום חופשה מלא, בין אם החופשה היתה ביוזמת העובד ובין אם היתה ביוזמת המעסיק.

ניצול חופשה בחודש הרמדאן יהיה בהתאם לחוק חופשה שנתית.

אוסנת קולודני - חיים, עו״ד

מתמחה בתחום דיני עבודה במשרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.