חבר קיבוץ מתחדש נחשב עובד? בג"צ קבע: אין יחסי עובד מעסיק בין חבר לקיבוץ המתחדש / שמואל גלנץ, עו״ד

28 אוג 2016 המחברת/ת:
 שמואל גלנץ, עו״ד שמואל גלנץ, עו״ד

השאלה שבכותרת נידונה בבג"ץ בגילגול שלישי לאחר שנדונה תחילה בבית דין אזורי ובערעור בבית הדין הארצי.

מעשה שהיה כך היה: חבר קיבוץ תל יוסף ששימש כמנהל המדגה (אישיות משפטית נפרדת) מאז שנת 1988 פוטר מתפקידו בתחילת 2011.

בעקבות פיטוריו עתר המנהל לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת לקבלת פיצויי פיטורין, פיצויים בגין פיטורין שלא כדין, פדיון חופשה ועוד (981,160 ₪ כולל ריבית והצמדה). אגב, עתירתו המקורית היתה כנגד עצם פיטוריו ואולם בעקבות תביעה שהגישו המדגה והקיבוץ בסך 5 מיליון ₪ בגין נזקים שלטענתם גרם כמנהל המדגה שינה הוא את תביעתו.

בית הדין האזורי קבע כי החל מהיום בו שינה הקיבוץ את אורחות החיים בו היינו הפך ל"קיבוץ מתחדש" (ב-2002), התקיימו יחסי עובד מעביד בין העותר למדגה ולקיבוץ.

יצויין ההלכה מקדמת דנא היא כי בין חבר קיבוץ העובד בקיבוץ לקיבוץ אין יחסי עובד מעסיק.

ביה"ד האזורי תומך החלטתו בכך ש"בהינתן התקציב הדיפרנציאלי.... העבודה אינה מסופקת ע"י הקיבוץ כבעבר, על החבר עצמו חלה המחוייבות למצוא עבודה. במקרה המדובר העותר נבחר כמנהל המדגה במכרז, לנוכח כל אלו אין להחיל את ההלכה הנוהגת ביחס לחברי "הקיבוץ הישן".

על החלטתה זו הוגש ערעורם של הקיבוץ והמדגה. בית הדין הארצי הפך את החלטת האזורי וקבע "השינוי שחל באופיו של הקיבוץ לא שינה את מבנהו הבסיסי. חבר באגודה שיתופית עובד באגודה משהוא חבר בה, והוא חבר משום שהוא עובד... אין לראות את החבר כעובד במובן יחסי עובד- מעביד שכן עבודתו נלווית לחברותו ואינה נפרדת ממנו".

על פסק דינו של ביה"ד הארצי הוגשה ע"י המנהל המפוטר עתירה לבית הדין הגבוה לצדק.

בעתירה נטען כי בשונה מהקיבוץ השיתופי, בקיבוץ המתחדש כל חבר אחראי לפרנסתו וכיוון שהחברות והעבודה אינם שלובים עוד זו בזו אין להחיל את ההלכה שנקבעה לגבי הקיבוץ השיתופי שלפיה אין יחסי עובד – מעביד בין הקיבוץ לחבריו. לחילופין טען העותר כי יש להחיל לגביו את חוקי המגן היות ונותר מחוסר עבודה וללא זכאות לדמי אבטלה.

בג"צ, לפני הכרעתו ביקש לקבל את עמדת רשם האגודות השיתופיות, הוא הרגולטור הסטטוטורי, הרשם תמך בעמדה לפיה משפט העבודה הרגיל אינו חל במערכת היחסים שבין חבר הקיבוץ לקיבוץ גם בקיבוץ המתחדש. הרשם נימק קביעתו בכך ש"משפט העבודה בא להגן על העובד מפני פערי כוחות אינהרנטיים ותלות העובד במעסיקו ואילו בקיבוץ כולל המתחדש העובד הינו חבר קיבוץ ומתוקף זאת מחזיק בזכויות כ"מעסיק". "החבר זכאי לקבל החלטות בדבר פעילותו הכלכלית של המפעל מעצם היותו חבר באסיפה הכללית". הרשם סייג את אותם מקרים בהם בחרו חברי הקיבוץ המתחדש בצורה פוזיטיבית, מפורשת, להחיל על חבריהם את דיני העבודה.

בית הדין הגבוה לצדק בדונו בעתירה נתן דעתו לעובדה כי "השיתופיות בקיבוץ המתחדש לבשה פנים חדשות". מעבר "משיתוף ושוויון מלא למתכונת בה תקציב דיפרנציאלי, נסיגה מסוימת מן העקרון הקולקטיבי של לכל אחד לפי צרכיו, מכל אחד לפי יכולתו".

בג"צ קרא מתוך תקנות האגודות השיתופיות הנוגעות לקיבוץ המתחדש את הפסקה בדבר שיתוף הכלל בקניין שיוויון בייצור, בצריכה ובחינוך ועל ערבות הדדית בין החברים. מכך קבע בג"צ כי "אין מדובר בעובד ומעסיק קלאסיים, עם פערי כוחות מובנים, אלא במצב בו העובד – החבר – שותף גם לקניין, וכן נוטל חלק פעיל בקבלת ההחלטות בניהול העסק, עקרונות אלו נותרו גם בקיבוץ המתחדש".

בג"צ התייחס להתאגדותו הנפרדת של המדגה וקבע כי זה נמצא בבעלותו של הקיבוץ ופועל במסגרתו ואין כל נפקא מינא מכך שהקיבוץ רשם את המדגה כאישיות משפטית נפרדת.

בית המשפט העליון לא התעלם מהתמורות החלות בקיבוצים עת רובם הפכו לקיבוצים מתחדשים וקבע כי על המחוקק וגורמי המשפט ובראשם רשם האגודות השיתופיות ליתן דעתם לשינויים ולתור אחר פתרון אשר ייתן מענה לסוגית היחסים בין החבר לקיבוץ המתחדש, תוך הידרשות לזכויות השונות המגיעות לעובד במסגרת יחסי עובד – מעביד וחקיקת המגן ואינן ניתנות כיום לחבר קיבוץ או ניתנות באורח חלקי בלבד.

תוך כך הוסיף כב' השופט רובינשטיין "כי בכל פתרון יש לעשות כל מאמץ לשמור את יסודותיה של היצירה המופלאה של הקיבוץ, תרומה ייחודית ישראלית שרוחה לא פגה".

בית המשפט העליון הותיר את החלטת בית הדין הארצי על כנה וקבע כי אין "בעצם המעבר לתצורת הקיבוץ המתחדש כדי לשנות את ההלכה הקיימת בנוגע להכרה ביחסי עובד – מעביד בקיבוצים".

בג"צ 2037/14 אבי בן אהרון נ' בית הדין הארצי לעבודה, דגי תל יוסף אגודה שיתופית חקלאית, קיבוץ תל יוסף אגודה שיתופית, פס״ד מיום 06/07/16

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.