הודעות

​מענק תמרוץ ישולם למי שעובד בחקלאות ובנייה בתקופת מלחמת חרבות ברזל – בהתאם לעמידתו בתנאי הזכאות.
חקלאי בעל היתר העסקה בתוקף המעוניין להזמין עובדים מסרילנקה בענף החקלאות, נדרש לפנות ללשכה פרטית מורשית לענף החקלאות לצורך מילוי טופס בקשה להזמנת עובד . הבקשות יוגשו לאגף חקלאות במינהל עובדים זרים ע"י הלשכות והטיפול בבקשות יעשה לפי סדר הגעתן למשרדנו ובכפוף למכסה פנויה למעסיק המזמין.
בהמשך לשאלות רבות שעלו לנושא ההבדלים בין נוהל ״סלט״ לנוהל ״שיפוץ תשתליות״ להלן ההסברים
תהליך קבלת הפיצויים יכול להיות סבוך, הן מצד הבנת תנאי הזכאות בהינתן התנאים הגאוגרפים וסוג העסק, והן מצד בדיקות כדאיות בין המסלולים השונים, אותן מומלץ לעשות על מנת למקסם את הפיצוי המגיע.
ברצוני להסב את תשומת ליבכם כי בהתאם להקלות שניתנו על ידנו לחקלאים, באפשרותכם לפנות לאגף החקלאות בבקשה להארכת רישיון עבודה של עובדי חקלאות השוהים בישראל וסיימו תקופת שהייתם החוקית וכן להארכת רישיון של עובדים אשר אמורים לסיים 63 חודשים בישראל עד ליום 30.4.2024, לתקופה של שנה נוספת.
הוספת זרעי ירקות לרשימת הגידולים הזכאים לתמיכה והרחבת מטרות הנוהל לשם הבטחת רציפות תפקודית ביישובי ספר
לצערנו הרב, החל מה-7 באוקטובר 2023, ישראל נמצאת במלחמה, כאשר רבים מלקוחותינו נפגעו. אנו עומדים לצד לקוחותינו ומשתדלים לסייע בעדם למצות את זכויותיהם השונות ולהמשיך במפעל ההתיישבות הציוני. ברית פיקוח הפיקה, כמדי שנה, את חוברת ההערכות לקראת תום שנת המס 2023. בחוברת, נכללים תמצית עדכוני החקיקה בתחומי המס השונים וכן עקרונות מיסוי ותכנוני מס אפשריים - בעיקר ככל שאלו נוגעים למגזר ההתיישבותי.
לצערנו הרב, החל מה-7 באוקטובר 2023, ישראל נמצאת במלחמה. עם זאת, כמדי שנה, בתום שנת המס 2023, יש לערוך מפקד למלאי הטובין שברשותכם (לרבות טובין השייכים לאחרים ונמצאים אצלכם), וכן יש לבצע ספירת קופות ליום 31 בדצמבר 2023. 
מטרת נוהל זה לקבוע כללי עריכת עסקות תעסוקה במשבצות יישובים חקלאיים, הן בהקצאת הקרקע לתקופה ארוכה בהסכם חכירה והן בהרשאה לשימוש לזמן קצר לרבות לשימוש. תאריך עדכון : 20.11.2023.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.