הודעות

   נודה על קבלת הערותיכם עד ליום י"ד בחשוון, התשפ"ד 29/10/2023 בשעה 23:59.
לאור מלחמת חרבות ברזל וצורך משקי אקוטי בתוספת כוח עבודה לענף החקלאות ועל מנת למנוע פגיעה קשה במשק, בביטחון התזונתי ובכלכלה, החליט מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה על המתווה המפורט להלן להתיר באופן חריג ובכפוף לסמכויות לפי סעיף 3 א )ג 1 ( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952 , חזרתםלעבודה חקלאית בישראל של עובדי חקלאות זרים אשר חזרו לארצם לאחר שסיימו תקופה של 63 חודשים מיום כניסתם לישראל לראשונה באשרת עבודה, בתנאים כפי שיפורטו להלן בחוזר זה. חוזר ראש מינהל 30/23
בחוזר פרטים לגבי:- הקלות לצרכנים - מחלקי חשמל היסטוריים בעוטף עזה- הארכת מועדים להקמת מתקנים לייצור חשמל, עקב המצב הביטחו  
בחוזר תמצית תנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה ליוצאים לחל"ת.
בכדי לסייע לבעלי העסקים ביישוביי הספר, בדרום ובצפון הארץ, בהתמודדות עם המצוקה התזרימית, שנוצרה להם בשל המצב הביטחוני, פתחה רשות המסים מערכת המאפשרת להגיש הודעה על נזק ולבקש מקדמה עבור "נזק עקיף", שנגרם במלחמת "חרבות ברזל", עוד לפני הגשת התביעה
בחוזר מידע על נוהל לסיוע מיידי שפרסם משרד החקלאות וכן נוהל תמיכה במתנדבים בחקלאות בתקופת "חרבות הברזל".  
כדי להקל על מעסיקים, שעובדיהם גויסו למילואים, החל מ-7באוקטובר 2023, המוסד לביטוח לאומי מקל בהגשת התביעות ובקבלת החזרים עבור התגמול.  
המוסד לביטוח הלאומי פרסם הוראות בדבר אורכות והקלות בתשלום דמי הביטוח.  

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.