הודעות

להלן רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים בישראל לשנת 2024 המיועד להדברה ולפי מנגנוני פעולתם, במטרה לסייע למגדלים לבצע חלופה (אלטרנציה) בין חומרים ולהימנע משימוש חוזר בתכשירים הפועלים באותו מנגנון (הטור הרביעי מימין), דבר העלול לגרום לפיתוח עמידות בפגע.
מסלול המחזורים הינו מסלול המאפשר הגשת בקשה לפיצוי בגין נזק עקיף עבור עסקים, אשר נמצאים באזור המיוחד, כפי שהוגדרו על ידי המדינה, ולתקופות הרלבנטיות (נכון להיום, אוקטובר - דצמבר 2023). הגשת התביעה לחודש אוקטובר 2023 - עד ל-19 באפריל 2024. הגשת התביעה לחודשים נובמבר-דצמבר 2023 - עד ל-15 למאי 2024.
במסגרת הטופס החדש המעסיק נדרש למלא נתונים בחלק א' של הטופס ולהעבירו לעובד, אשר מצדו מתבסס על נתוני המעביד שהוזנו בחלק א', ואמור לציין את בחירותיו לעניין היבטי המס וזכויותיו הסוציאליות בחלק ב', ולהשיבו למעסיק בתוך 10 ימים.    החלופות לבחירת העובד הן בין היתר של רצף זכויות פיצויים, רצף זכויות קצבה, פריסת הכנסות וחישוב נכון ומדויק של פטור המס המגיע בעת פרישה.   מילוי הטופס החדש דורש הבנה מעמיקה של דיני המס הנובעים מהנתונים, אשר המעביד מזין אותם ומהחלופות האפשרויות לעובד.   פרטים בחוזר.  

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.