הודעות

בחוזר עדכונים בדבר: - הקצאות מים לשנת 2022 - בירור מחלוקות בעניין חיוב דמי מים - דיווחים כספיים שנתיים על פעילות המים
נא רשמו לפניכם, כי נקבעו מועדים להגשת בקשות לתוספות פיתוח, ניודים והעברות במים שפירים, שפד"ן וקולחין המועדים שנקבעו מפורטים בטבלה להלן.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.