הודעות

מטרת התמיכה היא להגדיל את היקף שיווק העגבניות מייצור מקומי בעונת הסתיו. סכום התמיכה יחושב לפי הגדלת היקף היצור (בטונות), כאשר סך התקציב יעמוד על כ-12 מיליון ₪.
נודה על קבלת הערותיכם עד ליום כ"ב בתמוז, התשפ"ד 28/7/2024 בשעה 23:59.
בחוזר עדכון על הודעת המוסד לביטוח לאומי, כי בעקבות תיקון בחוק, המוסד לביטוח לאומי ישלם למעסיקים פיצוי עבור הפרשות סוציאליות לקופות או לקרנות, שהמעסיקים שילמו עבור העובדים בתקופה בה שירתו במילואים. תקופת הזכאות לפיצוי הינה מה-7 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2024.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.