מושב אינו יכול למנוע העברת זכויות בנחלה / יוני אייזן, עו״ד

ועדות הקבלה ספגו בשנים האחרונות פגיעה קשה במעמדן, והן פעילות כיום רק באזורי הנגב והגליל, תוך שסמכותן צומצמה מאוד.

פסק דין שניתן לאחרונה מצמצם עוד יותר את יכולתן של אגודות שיתופיות לקבוע מי יתגורר בישוב הכפרי והוא נוגע לעצם העברת זכויות בנחלות במושבים.

פסק דין קבע כי מושב עובדים אינו רשאי להתנות את העברת הזכויות בנחלה בחברות במושב.

הרקע לתביעה היה הסכם למכירת נחלה שנחתם בין אחד מחברי המושב לבין בני זוג, אשר החלו בהליך קבלה למושב ונדחו מהטעם של "חוסר התאמה לקהילה".

עיקרי טענות המושב:

 • ישנו צורך של מושבי עובדים לשמור על אופים וצביונם המיוחדים, ובהתאם לבחון את המבקשים להתיישב בתחומי המושב. רמ"י והפסיקה הכירו בצוררך זה.
 • תקנון המושב קובע כי חבר אגודה רשאי להעביר את זכויותיו בנחלה רק למי שיתקבל לחברות במושב.
 • הסכם המשבצת עם רמ"י מעגן את הצורך בהסכמת האגודה להעברת הזכויות.
 • החלטת הדחייה של הזוג היתה סבירה, בין היתר מכיוון שהתקבלה לאחר הליך קבלה שכלל שאלון, מבדק באמצעות מכון אבחון ואיסוף מידע.

עיקרי טענות הזוג:

 • עקרון יסוד הוא שלכל אזרח זכות חוקתית לנגישות למקרקעי המדינה וכי התנגדות המושב ללא כל בסיס ענייני, מהווה פגיעה בצדק החלוקתי ורומסת זכויות יסוד, לרבות, פגיעה בזכות הקניין.
 • מגורים ביישוב אינם מותנים בחברות באגודה וכי כלל לא ניתן לקיים וועדת קבלה ביישוב, בין היתר, לאור כך שסעיף 8 לפקודת האגודות השיתופיות כלל אינו חל על המושב, מאחר והוא אינו אוחז בסיווג המתאים.

עיקרי טענות רמ"י:

 • יש אינטרס הלגיטימי של אגודה לוודא התאמת אישיותו של המועמד להתגורר ביישוב לאופיו של היישוב ולצביון הקהילה בו.
 • הליך קבלה למושב אינו הליך קבלה סטטוטורי כדוגמת זה המיושם בהרחבות קהילתיות ואין תחולה לתיקון מס' 8 של פקודת האגודות השיתופיות. מדובר בנכונות בלבד של רמ"י לכבד את מעמד האגודה.
 • האגודה רשאית לנהל את ענייניה על פי שיקול דעתה, ולא נכון לכפות עליה אנשים אשר לא יתאימו ולא ישתלבו בה לדעתה. עם זאת, יכולת זו של האגודה מוגבלת ויש לאזן עם זכות הציבור לקרקעות המדינה.
 • חוזה המשבצת אינו מחייב את קבלתו של בעל הזכויות לחברות באגודה אלא דורש הסכמה של האגודה בלבד.
 • על רמ"י להתערב רק במקרים בהם סירוב האגודה היה מטעמים בלתי ענייניים ובלתי סבירים.

קביעת בית המשפט

הסמכות לקבוע מדיניות קרקעית, לרבות, את תנאי העברת זכויות במקרקעי ישראל נתונה למועצת מקרקעי ישראל ולרמ"י בלבד, ואינה מסורה למושב.

אין בסיס לטענת המושב כי העברת הזכויות בנחלה מותנית בקבלה לחברות באגודה, למרות שבהתאם להסכם המשבצת ניתנה למושב הרשות להביע הסכמתו לזהות המתיישבים.

כדי שתידרש הסכמת האגודה נדרשת קיומה של הוראה סטטוטורית או הוראה אחרת בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל או בהסכם המשבצת המתירה התניה של העברת הזכויות בחברות באגודה. הוראה בתקנון האגודה הקובעת כי העברת הזכויות מותנית בחברות באגודה אינה מספקת ואינה יכולה להביא לבטלות הסכם המכר.

על המושב היה לבחון האם לתת הסכמתו להעברת הזכויות לבני הזוג גם בלעדי החברות, ועל כן, החלטת המושב שלא לתת הסכמתו מקורה בשיקולים זרים (אי קבלת בני הזוג לחברות במושב), ודי בכך כדי לדחות את התביעה.

ביהמ"ש בחן גם את אופן בדיקת ההתאמה על ידי המושב ומצא ליקויים, בין היתר בקביעת רמת סף גבוהה במבדקי הקבלה.

בית המשפט ציין כי החלטה באשר להעברת זכויות במקרקעי המדינה מחויבת לאמות מידה של סבירות, שקיפות, מנהל תקין, צדק חלוקתי ושוויון, ואף שיש להכיר בזכות האגודה להביע עמדתה בעניין, השיקולים לאורם יש לבחון את סבירות החלטתה בעניין זה שונים מהשיקולים שלפיהם יש לבחון את סירובה לקבל מועמד לחברות באגודה, ונטיית בית המשפט לבחון את סבירות ההחלטה ולהתערב בה תהיה רחבת היקף בהרבה.

בית המשפט מציין כי רמ"י מותיר שיקול דעת רחב לאגודות השיתופיות בעניין זה ונראה כי נוכח הפסיקה נראה כי יש מקום שרמ"י תקבע קריטריונים ברורים למתן הסכמת האגודה.

עוה"ד יוני אייזן מתמחה בדיני אגודות שיתופיות ומקרקעי ישראל

. ת"א 4478-12-13 ציפורי מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' ביצן ואח'

 

* האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.  

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.