העסקת עובד זר שלא כדין – על שני פסקי דין של בית הדין הארצי / שמואל גלנץ, עו״ד

23 אפר 2017 המחברת/ת:

בביקורת שערכו מפקחים בביתם של בני זוג מרמת השרון נמצאה עובדת זרה, פיליפינית, שלנה בביתם והועסקה ללא היתר בניקיון הבית.

נשוא הדיון הוא מעורבותו ואחריותו של הבעל להעסקתה הלא חוקית של העובדת.

האישה הודתה מיד כי היא מעסיקתה של העובדת.

בערכאה הראשונה בבית הדין האזורי (1) הוכח כי היא ולא בן זוגה טיפלה בהסדרת ביטוח רפואי לעובדת, היא זו ששילמה לה את שכרה ואילו הבעל טען "אין להשיב לאשמה" היינו, "איני שותף לעבירה" וכך גם הוכח בפרשת התביעה.

בית הדין האזורי זיכה את הבעל וקבע: "עולה בבירור מעדותו של המפקח כי הנאשמת קיבלה על עצמה את האחריות באופן בלעדי כבר במעמד האירוע".

לגבי הבעל קבע בית הדין האזורי כי לא נמצא כי הנאשם קשור להעסקתה של העובדת, בעת הביקורת "הוא לא ידע לומר מאומה אלא הפנה לרעייתו".

על זיכויו של הבעל הגישה המדינה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה (2) המדינה טענה בערעור כי לא היה מקום לקבל את טענת הבעל שכן מדובר במשק בית משותף והבעל ידע כי העובדת מתגוררת בביתו ומועסקת במשק הבית.

בית הדין הארצי קיבל את טענת המדינה, המערערת, וקבע כי "נקודת המוצא במקרה של עובד משק בית הוא שיחסי העבודה נקשרו בינו ובין המחזיקים בבית שהם אלה אשר נהנים מעבודתו". בית הדין הארצי נסמך על סעיף בחוק עובדים זרים לפיו "יראו מחזיק במקרקעין כמי שהעסיק עובד זר שנמצא במקרקעין, אלא אם כן הוכיח המחזיק אחרת"(3).

בית הדין הוסיף כי מעבר לקיומה של החזקה, הבעל, ידע על העסקתה של העובדת הזרה במשק ביתו ולא בדק כדבעי את מעמדה.

לסיכום קבע בית הדין הארצי שאין לקבל את הכרעת בית הדין האזורי לפיה נתקבלה טענת הבעל "אין להשיב לאשמה" ובכך האישום הוחזר למתן גזר דין בבית הדין האזורי.

במקרה אחר שהגיע לבית הדין הארצי לעבודה (4) דן בית הדין בערעורו של חקלאי ממושב פתחיה שהורשע בהעסקת 5 עו"ז ללא היתר בחלקת חצילים במושב שכן, שדה עוזיה. בית הדין הארצי השית על החקלאי קנס בסך 100,000 ₪ לאחר שהלה ביקש להשפט בעקבות קנס מנהלי שהושת עליו.

בית הדין האזורי סמך הרשעתו על כך שהעובדים הובילו את הפקחים למגוריהם שהיו בחצרו של החקלאי.

בית הדין קמא קבע "משברור שהעובדים התגוררו בקרוואנים של הנאשם, קיימת חזקה כי הם עובדיו של הנאשם".

לא עזרו לו לחקלאי הודעותיו כי אינו מעסיק עו"ז ללא היתר וכי העובדים בהם מדובר אינם עובדיו.

החקלאי לא אמר נואש וכאמור ערער על הרשעתו ועל גזר הדין. לטענתו המפקחים לא הוכיחו בוודאות כי השטח בו נתפסו העובדים הינו שטח שלו. החקלאי טען שאמנם הוא מעבד חלקות במושב השכן אולם החלקות בהם נצפו העובדים אינם שלו וכי באותו מושב עוד 20 חקלאים המגדלים חצילים.

בערעור טען החקלאי כי הכרעת הדין מתבססת על חזקה שגויה.

בית הדין הארצי בהכרעתו שוכנע כי לא היה די בראיות שהיו לפני בית הדין האזורי כדי לבסס הרשעה במשפט פלילי ועל כן זוכה החקלאי מחמת הספק.

בית הדין הארצי ניתח את עניין החזקה והזכיר כי על פי הפסיקה "כאשר אדם נמצא מבצע עבודה באתר מסויים, והעבודה שהינו מבצע נחוצה למי שמחזיק אותה עת באתר – ניתן להסיק כי קיים קשר של יחסי עובד-מעביד בין מבצע העבודה לבין המחזיק באתר אלא אם יוכח אחרת" חזקה זו אף מצויינת בחוק עובדים זרים(3) "ראו מחזיק במקרקעין כמי שמעסיק עובד זר שנמצא עובד במקרקעין אלא אם כן הוכיח המחזיק אחרת".

יוער, חקלאי שבמשקו מועסק עובד זר או כזה הלן בחצריו חשוף להעמדה לדין פלילי. הנטל להוכיח כי לא הוא המעסיק או לא ידע וכד' מוטל לא על המאשימה אלא על החקלאי המעסיק.

בית הדין הארצי במקרה זה הטיל ספק באותה חזקה שבגינה בין היתר הורשע החקלאי בבית הדין האזורי וקבע שלא ניתן להתבסס במקרה זה על "נסיון החיים" כדי ליצור חזקה, בית הדין הארצי קבע שבמקרה זה התבססה המאשימה, וכך קיבל ביה"ד האזורי, על אוסף של ראיות נסיבתיות. הארצי נסמך על כך שראיה נסיבתית קבילה במשפט הפלילי רק אם המסקנה המוסקת מהראיה היא המסקנה האחת והיחידה האפשרית.

בית הדין הארצי לא שלל אפשרות לפיה העובדים עבדו אצל אחרים ולא אצל הנאשם תוך שהוא מבקר את פעולת המאשימה שלא וידאה בזמן אמת או בסמוך לכך את שאלת הבעלות על השטח בו נצפו העובדים. כך גם לגבי לינתם של העובדים בחצרי הנאשם קבע בית הדין "לא ניתן לומר כי העובדים שקטפו חצילים בבית עוזיאל, בקרוואנים של המערער, אינה מאפשרת הסקת מסקנה כי עבדו עבור אחרים ואף יתכן שהעובדים שהו בקרוואן שלא באישורו של המערער".

סוף דבר כאמור לעיל זיכה בית הדין הארצי מחמת הספק את החקלאי הנאשם וביטל את הקנס שהוטל עליו בערכאה הראשונה.

  • ת"פ 29175-09-13 מ"י נ' ליאור פלטיאל גלפנד.
  • ע"פ 34795-06-16 מדינת ישראל נ' ליאור פלטיאל גלפנד (7.2.17).
  • ס' 4א לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991.
  • ע"פ 20728-04-14 יוסף אוזן נ' מ"י.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.