הודעות

רשמת האגודות יצאה בימים אלה עם עדכונים למספר נושאים חשובים ובהם: ייפוי כוח של חבר אגודה השוהה בתקופה קצרה בחו"ל, מתן ייפוי כוח לבן הזוג, הארכת כהונה של רשויות באגודה, כינוס אסיפה כללית והצבעה באמצעות דיגיטליים וחשיבה מחודשת בנושא מתן ייפוי כוח לבן משפחה אחר ובנושאים אחרים
במסגרת החלטת הממשלה להגדיל את האנרגיה החלופית ל-30% עד שנת 2030 החליטו משרד החקלאות ומשרד האנרגיה לצאת בקול קורא שקורא לאגודות להציע להשתתף בפיילוט המשלב בין חקלאות ליצירת אנרגיה סולארית. מדובר על פיילוט של כ-1000 דונם שבו יוקמו לכל מיזם שיאושר לניסוי 15 דונם.
בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי תאגיד בקיבוץ המעסיק עובדים זרים בצורה ישירה ומשלם את שכרם מקופתו - נחשב לעניין זה כמעסיקם.כמו כן, נקבע שאם בתפקיד מנכ"ל התאגיד לא נכללה חובת פיקוח על חוקיות העסקתם - הוא אינו אשם באם הם הועסקו ללא היתר מרשות האוכלוסין.
החל מיום רביעי 05.05.2021 תתחדש קבלת הקהל ברשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין בזימון תור מראש בלבד במקביל להשקת שירות חדש - זימון פגישה טלפונית/זום.
שני המשרדים יוצאים בפנייה משותפת ליזמים על מנת לקבל הצעות לבחינת היתכנות של דו שימוש בקרקע חקלאית לייצור חשמל מאנרגיה סולארית, תוך שמירה על חקלאות מניבה באותם השטחים. במילים אחרות, בשנים הקרובות נתחיל לראות דו-שימוש בקרקע גם לחקלאות וגם לייצור אנרגיה. מהלך זה צפוי להביא ל"רווח כפול" בעידן של התחממות גלובלית, ויאפשר המשך ייצור מזון וניצול משאבים תוך הפחתת פליטות של גזי חממה.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.