הודעות

מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות בשיתוף רשות החדשנות מתכבדים להזמינכם להגיש הצעות למענקים במסגרת השקת המקצה השני במסגרת שני מסלולים עבור תוכניות מו"פ התורמות לקידום החקלאות בישראל.
לאחרונה פרסמה רשות המים את לוח התעריפים למחצית השנייה של שנת 2022 ואת העקרונות שהביאו לעדכון התעריפים. בחוזר טבלה תמציתית המציגה את השינוי בתעריפים העיקריים שפורסמו וכן, מידע על תעריפים לחיוב אצל ספקים מקומיים שאינם חייבים בתאגוד.
פורסם נוהל קריטריונים להחלת סעיף 20 לחוק מע"מ.הסעיף מאפשר למי שאינו חייב בתשלום המס, להיכנס בנעליו של החייב במס לעניין תשלום המע"מ. עוסק המבקש להחיל את סעיף 20 לחוק מע"מ, יוכל לפעול על פי הוראות הסעיף רק לאחר קבלת אישור ממנהל מע"מ.בחוזר הקריטריונים העקרוניים להחלת הסעיף.
לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל את החלטה מספר 5292, המתייחסת להקצאת קרקע לפרויקטים אגרו-וולטאים.בחוזר עיקרי העקרונות שההחלטה כוללת וכן המלצות לפעולה.
רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים. השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.