הודעות

- דיווחים על צריכת המים.- דיווחים שנתיים על המצב הכספי של פעילות המים.- ספק מים אזורי.- חורף 2020-2021
בהמשך לנוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020-2021 (להלן: "הנוהל") שפורסם ביום 13.1.2021, להלן הבהרות בנוגע לטכנולוגיות שיאושרו במסגרת הנוהל. יודגש שהסיוע בנוהל מתייחס רק דגמים/טכנולוגיות שפותחו בחמש השנים האחרונות וטרם שווקו בישראל או יובאו בשנתיים האחרונות.
אנו נמצאים בפתחה של עונה חלשה מאוד מבחינת מנות הקור, אך טובה מבחינת כמות המשקעים. במרבית אזורי הארץ שנה זו היא הגרועה ביותר ב-10 השנים האחרונות, ותנאיה דומים לאלה ששררו בחורף 2009/10. בעת כתיבת שורות אלו יש ירידה חדה בטמפרטורות, ואם מגמה זו תימשך, יש סיכוי שתחול הטבה בצבירת מנות הקור. כבר עתה נראית התחלה של פריחה בזנים המקדימים במטעים שבהם הייתה נשירת עלים מוקדמת, וייתכן כי זהו סימן לכך שתהיה פריחה ממושכת השנה. בכל מקרה, הפריחה תוקדם באופן משמעותי, ולכן כדאי להיערך לכך בהכנסת הכוורות ובטיפולים נגד מוניליה.
בימים אלה הוציא משרד רשם האגודות עדכון הנחיות בנוגע לכינוס אספות כלליות, עריכת הצבעות באגודות שיתופיות ובחירות לרשויות האגודה. הנחיות אלו כפופות להוראות משרד הבריאות שבעניין נגיף הקורונה ומתעדכנות מעת לעת. להלן העדכון מיום 24/1/2021 שמחליף עדכונים קודמים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.