הודעות

הרשימה מכילה הקצאות עבור חקלאים המעסיקים עובדים זרים בענף החקלאות
מטרת נוהל זה הינה להגדיר את הקריטריונים והכללים בכל הנוגע למתן התמיכה לחקלאים במגזר היהודי המעוניינים בגידול ירקות באמצעות מצעים מנותקים ו/או בשיטה הידרופונית בבתי צמיחה במהלך שנת 2021.
ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים הודיעה על הארכת מועד הגשת תביעות באופן מקוון, בגין נזק עקיף שנגרם לעסקים בעקבות מבצע שומר החומות, עד ליום ה-31 בדצמבר 2021.
הריני לעדכנכם כי לאחרונה אושר נוהל עסקות תעסוקה במשבצות יישובים חקלאיים. הנוהל מסדיר את תהליך עסקת התעסוקה לאגודה מקצה לקצה, מאגד את החלטות ההנהלה השונות ומסדיר את הדגשים הרלוונטיים לעסקות אלה.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.