האגודה טעתה במיקום בנית קיר תמך ונדרשה להרוס אותו / איתן מימוני, עו״ד

10 יונ 2016 המחברת/ת:
      הקלק/י להורדת הקובץ:

4053-04-13 (138 KB)

הרקע

בני הזוג ססי רכשו ממנהל מקרקעי ישראל את זכויות החכירה במגרש אשר נמצא בתחום מושב רמות נפתלי, ובהמשך לכך התקשרו בהסכם עם קדש נפתלי אגודה שיתופית חקלאית, לפיו בכפוף לתשלום של בני הזוג לאגודה, האחרונה תבצע עבודות פיתוח פנים המגרש.

לטענת בני הזוג, חלה טעות בבניית קיר התמך, כך שהוא נבנה במיקום לא נכון, אשר הביא לצמצום שטח המגרש ואפשרויות הבניה. לטענתם, פניותיהם לאגודה להפסיק את בניית הקיר במיקומו ובנייתו במקום הנכון לא זכו להתייחסות.

בני הזוג טענו עוד כי רק לאחר כחצי שנה ממועד הבניה, בעקבות פגישה שערכה האגודה בין הקבלן, המפקח ונציג וועדת ההרחבה באגודה, הודיעה האגודה לבני הזוג כי השטח שהפסידו כתוצאה מהטעות, יתווסף למגרש בחזית אחרת, אך בפועל לא נעשה דבר למימוש החלפת השטחים. בנוסף, משהבינו בני הזוג כי אין בכוונתה של האגודה לפתח את השטח החלופי, סירבו לאפשרות הזו.

בני הזוג פנו לביהמ"ש בבקשה למתן צו עשה לאגודה שיתופית חקלאית, שיורה לה לעמוד בהתחייבותה כלפי בני הזוג כך שתהרוס את קיר התמך, תשלים את המגרש ותבנה את הקיר במקום הנכון. מנגד, טענה האגודה כי הצדדים הגיעו לסיכום אשר מונע מבני הזוג לפנות בבקשת האכיפה. 

האגודה הודתה כי בניית קיר התמך נבנה תוך טעות או מחדל, אך לטענתה ההודעה בדבר הוספת השטח החלופי הייתה לבקשתם של בני הזוג, והאגודה הסכימה להכללת השטח אך מעולם לא לפיתוחו. טענות נוספות של האגודה, בין היתר, הן כי בני הזוג הצהירו בהסכם מול מנהל מקרקעי ישראל כי ידוע להם ששטח המגרש וגבולותיו אינם סופיים, והן כי הזכויות במגרש לא נפגעו, שכן גודל המגרש לא השתנה ברישומים של רמ"י.

דיון והכרעה

ביהמ"ש קבע, כי התקשרות לביצוע עבודות תמורת תשלום, כוללת התחייבות לעשות זאת כראוי, באופן תקין וללא טעויות או מחדלים. על הקיר היה להבנות בקצה השטח ומשכך ההסכם הופר, והפרה נוספת היא שהשטח לא פותח כולו עקב צמצומו ע"י קיר התמך.

נקבע, כי הצהרתם של בני הזוג מול המנהל לגבי סופיות הגבולות אינה רלוונטית, בעיקר משום שרישומי המגרש ברמ"י לא השתנו. כן קבע ביהמ"ש שאין הוכחה כי בני הזוג הסכימו לסיכום הפגישה, ואף כי הטענה שהתנהלות בני הזוג מלמדת על הסכמה לו הנה חסרת תום לב: ראשית משום שבמשך עשר שנים לא טרחה האגודה לבצע את אותו סיכום, שנית משום שאין הגיון בהסכמה לקבלת השטח החלופי ללא פיתוח. יתירה מכך, ביהמ"ש למד על מיקומו השגוי של הקיר מהודעת האגודה ולא מראיות בני הזוג.

ביהמ"ש הציג את סעד האכיפה כראשוני ועיקרי, אלא אם חלים חריגים, וכי משום כך, ובהתחשב בקביעה שהצדדים לא הגיעו להסכם פשרה מחייב, הוחלט שבני הזוג זכאים לצו עשה שביקשו וביצוע עבודות הפיתוח ביחס למלוא המגרש.

סיכום

ניתן לאגודה צו עשה, לפיו עליה להרוס את קיר התמך הנכחי ולבנות אותו מחדש במיקום הנכון. עליה לעשות כן בתוך 90 יום.

האגודה חויבה בהוצאות התובע, לרבות שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 8,000 ₪.

ת"א(שלום)(צפת) 34053-04-13 ססי ואח' נ' קדש נפתלי אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ואח', פס״ד מיום 15/12/15

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.