מושב הבונים ערער על פסק בוררות בו הוא חויב בתשלום של כ-5 מיליון ₪ בגין עבודות תשתית בהרחבה / איתן מימוני, עו״ד

16 יונ 2016 המחברת/ת:

הרקע

מושב הבונים הגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, כנגד החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה, בו נדחתה בקשתו לביטול פסק הבוררות בינו ובין חברת יפתח בנאי.

המושב והחברה חתמו על הסכם לפיו החברה תבצע עבודות פיתוח, תספק שירותי תכנון ובניה ותקים תשתיות ציבוריות בהרחבה הקהילתית של המושב. בעקבות סכסוך ביניהם, הופסיקו העבודות ומונה בורר להכריע בסכסוך. בפסק ביניים חייב הבורר את המושב בתשלום למעלה מ-9 מיליון ₪ לחברה, בניכוי ערך העבודות שלא בוצעו, אשר ערכן יקבע בהתאם להערכה מוסכמת על המושב והחברה, או באמצעות חוות דעת מומחה במידה ולא יגיעו להסכמה.

הבורר העריך את שווי העבודות שלא בוצעו וקבע כי על הסכום יש להפעיל פקטור של 62/112, כלומר להפחית את ערך העבודות שלא בוצעו בכ-55%. פקטור זה התבסס על חישוב התשלום שעל המושב לשלם לחברה בגין 62 מגרשים, מתוך 112, בהם בוצעו העבודות.

בפסק הדין הסופי, העמיד הבורר את שווי העבודות שלא בוצעו, בהתאם לפקטור, על סך של למעלה מ-4 מיליון ₪.

המושב עתר לביהמ"ש המחוזי לביטול פסק הבורר, אך עתירתו נדחה וביהמ"ש אישר את פסק הבוררות הסופי.

כנגד פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי הגיש המושב בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון, בה טען כנגד החלת הפקטור, אשר לטענתו גרמה לו לשלם לחברה כ-3.5 מיליון ₪ יותר ממה שהיה עליו לשלם אילולא הפקטור. עוד טוען המושב כי אף אחד מהצדדים לא העלה טענה בדבר הצורך בפקטור, וכי זו אינה עולה בקנה אחד עם פסק הביניים של הבורר.

עוד טוען המושב, כי צריך היה לקחת בחשבון נתונים אשר הובאו בתחשיב מטעם המומחה שהוא הציג.

החברה טוענת כי רשות ערעור על החלטה לפי חוק הבוררות ניתנת רק במקרים חריגים, ובמקרה זה אין עילה להתערב בהכרעת הבורר, בין היתר משום שישנה התאמה בין פסק הביניים לפסק הסופי, הפעלת הפקטור הייתה במסגרת סמכותו של הבורר וההחלטה משקפת את ערך העבודות.

דיון והכרעה

ביהמ"ש העליון קבע כי יש להחזיר את הדיון לבורר על מנת לתקן פגמים שנפלו בפסק הבוררות.

באשר לפקטור, קבע ביהמ"ש העליון כי עצם החלת הפקטור על ידי הבורר אינה מהווה חריגה מסמכות, שכן לבורר ניתן שיקול דעת לעניין קביעת ערכן של עלויות הפיתוח והחלת הפקטור היא חלק משיקול דעת זה. הוסיף ביהמ"ש העליון כי הבורר נתן הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם כנגד הפקטור והתייחס לגוף הטענות שהועלו, ולכן לא נפל פגם בהתנהלות הבורר.

לעניין שיעור הפקטור קבע ביהמ"ש העליון כי ייתכן ונפלה טעות בחישוב הבורר, כוונתו הייתה להתאים את המחיר הקבוע בתחשיב מנהל מקרקעי ישראל, אשר התייחס ל112, ל-62 היחידות שנבנו בפועל. ביהמ"ש העליון קבע כי סביר שהעלות עבור כל יחידה תהיה גבוהה יותר כאשר מדובר באחת מ-62 יחידות, מאשר העלות עבור יחידה אחת מ-112 יחידות ולכן קיים חשש שאופן החישוב שערך הבורר היה שגוי. 

לעניין ההתעלמות מתחשיב המומחה מטעם המושב, קבע ביהמ"ש כי התעלמות זו מהווה סטייה מקביעת פסק הביניים של הבורר, בה קבע הבורר מפורשות כי הוא מאמץ את חוות הדעת מטעם המושב לעניין היקף העבודות שלא בוצעו. ביהמ"ש העליון קבע כי מדובר בסטייה המהווה חריגה מסמכותו של הבורר ולכן יש להחזיר את הדיון לבורר.
סיכום

ביהמ"ש העליון קבע כי יש לקבל את עתירת המושב כנגד פסק הבוררות הסופי ולהחזיר את הדיון לבורר על מנת שיערוך תחשיב מעודכן בהתאם לפסק הביניים, וכן שיבהיר ויתקן את אופן החלת הפקטור.

רע"א 7405/1413 הבונים מושב שיתופי להתיישבות של חיילים משוחררים בע"מ נ' יפתח בנאי ובניו ניהול ואחזקות, פס״ד מיום 21/04/16

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.