הצוואה של בן הזוג הראשון בנחלה שנפטר אינה תקפה / גלעד שרגא, עו״ד

11 ספט 2016 המחברת/ת:

כיצד יש להתייחס להוראות צוואתו של הראשון מבין שני בן הזוג בעלי זכויות בנחלה שנפטר?

בשאלה זו עסק פסק דין חדש ותקדימי שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בקרית גת אשר התייחס גם לעובדה שברבות מהנחלות בישראל רשומות הזכויות רק על שמו של אחד מבני הזוג למרות ששני בני הזוג חברי אגודה.

במשך למעלה מ- 50 שנה התגוררו בני זוג בנחלה, היו רשומים כחברי אגודה, עבדו במשותף בהפעלת המשק החקלאי, התפרנסו ממנו במשותף אולם רישום הזכויות בנחלה נותר על שמו של הבעל בלבד.

לבני הזוג נולדו 2 ילדים. עוד בחייהם של ההורים נפטר בנם והותיר אחריו צאצא אחד.

מכיוון שהזכויות בנחלה היו רשומות ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על שמו של האב בלבד, ערך האב צוואה ובה כתב שהוא מוריש את כל זכויותיו בנחלה לבת זוגו כזוכה ראשונה ולאחר פטירתה יעברו הזכויות לבתם היחידה כזוכה שניה - "יורש אחר יורש". האב הוסיף וציווה שהזוכה הראשונה לא תהא רשאית להעביר את הנחלה לאחר אלא להותירה לזוכה השניה.

ואכן לאחר פטירתו של האב המנוח בשנת 1988 ניתן תוקף לצוואתו ע"י בית המשפט והזכויות בנחלה עברו על שמה של אשתו ברמ"י על פי הוראות הצוואה.

יצוין, כי אשתו של המנוח נמנעה מלערוך צוואה, ולאחר שגם היא נפטרה בשנת 2014 פנתה בתה לרמ"י והציגה בפניהם את צוואתו של האב ובקשה להעביר את הנחלה על שמה מכח הוראת הצוואה, לפיה היא היורשת השניה.

למרבה ההפתעה, ברמ"י לא דרשו צו ירושה של האם המנוחה או צו קיום צוואה והסתפקו בצוואתו של האב המנוח ובהתאם לצוואה זו, העבירו את הנחלה על שמה של הבת עפ"י בקשתה.

הבת לא יידעה את האחיין (בנו היחיד של אחיה המנוח), שהיא פועלת להעביר את הזכויות בנחלה על שמה והעברת הזכויות נודעה לאחיין במקרה בעקבות תביעה אחרת שהגישה הבת לבית המשפט. האחיין פנה למשרדנו ולאחר שנבחנה צוואתו של האב המנוח, הוגשה תביעה למתן פסק דין הצהרתי לבטלות העברת הזכויות בנחלה לבת.

בטרם הוגשה התביעה, הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה לאם המנוחה, צו אשר קבע שיורשיה של האם הם הנכד והבת בחלקים שווים ביניהם.

התובע אשר יוצג ע"י משרדנו טען שצוואתו של האב המנוח כלל אינה רלבנטית לצורך קביעת זכויותיה של אשתו המנוחה מכיוון שעל פי הוראות הסכם המשבצת (הסכם החכירה של נחלות המושב שבין האגודה לרמ"י) בפטירת בן הזוג הראשון תעבורנה מלוא הזכויות לבן/בת הזוג שנותרו בחיים, כמו כן למרות העובדה שהנחלה היתה רשומה רק על שמו של האב לרעייתו היו מחצית מהזכויות בה מכח הילכת השיתוף בין בני זוג.

הנתבעת טענה כי המשק אינו חלק מעזבונה של האם והוא חלק מעזבונו של האב בלבד אשר קבע בצוואתו הוראת יורש אחר יורש, לפיה קודם יועברו הזכויות לאשתו ואחר כך לבתו. כמו כן מכיוון שהוראות הסכם המשבצת מאפשרות להורות בצוואה למי תעבורנה הזכויות, קבע האב למי תעבורנה הזכויות כפי שראה לנכון וכך צריך להתבצע.

בסופו של יום בית המשפט קיבל את תביעת התובע במלואה, והורה על ביטול העברת הזכויות בנחלה כפי שנעשה ע"י רשות מקרקעי ישראל אשר העביר את הזכויות מהאם לבת. בית המשפט קבע כי:

"זכויות המנוח כבר רשות  במשק אינן ניתנות להעברה לאחר מותו לכל דיכפין וכאוות נפשו  אלא שהעברתן כפופה להסכם המשבצת" ומכיוון שהוראותיו של הסכם המשבצת קובעות שבפטירתו של חבר אגודה תועברנה זכויותיו במשק לבן הזוג שנותר בחיים, "אין אפשרות לעקוף הוראה זו באמצעות צוואה".

בית המשפט קיבל במלואה את עמדת התובע לפיה זכויות בר רשות במשק אינן חלק מעזבונו של חבר אגודה שנפטר ולכן כאשר בעל זכויות בנחלה משאיר אחריו בת זוג הוא לא יוכל לצוות בצוואה שערך מה יעשה בעזבונו שכן זכויותיו כפופות להסכם המשבצת.

אומנם בר רשות זכאי עקרונית לקבוע בצוואתו את זהות היורש אך הוראות הצוואה כפופות לעולם להוראות הסכם המשבצת.

השופטת פאני גילת כהן ניתחה בפסק הדין את הוראות הסכם המשבצת במושב וקבעה שאכן צדק ב"כ התובע כאשר טען שהעברת הזכויות בנחלה בין הבעל לאשה נעשתה מכח הסכם המשבצת ולא מכח הצוואה שערך האב!

מכיוון ששני בני הזוג התקבלו במשותף לאגודה כבר בשנת 1960 כמתיישבים, פשוט הדבר ששניהם קיבלו את הזכויות במשק כברי רשות ובהיותם בני זוג נשואים הנחת היסוד היא שאין לבעל כל עדיפות על פני אשתו.

כך, קבע בית המשפט שהלכת השיתוף בין בני זוג, מעמידה את זכויותיה של האשה במעמד שווה לזכויותיו של הבעל וכבר ממועד קבלתם של בני הזוג לחברות באגודה, מחצית מהזכויות בנחלה היו שייכות לאשה.

בהתייחס לעקרון העל בדיני הירושה לפיו "מצווה לקיים את דברי המת" השופטת מציינת בפסק הדין את סעיף 34 לחוק הירושה הקובע שהוראת צוואה שלא ניתן לבצעה דינה בטלות, אומנם ערך נעלה הוא לקיים את רצון המת אך כאשר לא ניתן לעשות זאת כאשר לשון הצוואה עומדת בסתירה להוראות הסכם המשבצת, יאלץ בית המשפט להתעלם ממה שנכתב בצוואה.

לפיכך, העברת הזכויות שבוצעה מהאם לבת בהסתמך על צוואת האב מבוטלת והזכויות בנחלה ישובו להירשם על שמה של האם המנוחה בלבד.

מעבר לעובדה שבית המשפט מאשר את האופן שבו מועברות זכויות בהתאם להוראות הסכם המשבצת גם אם הדבר סותר הוראות צוואה, חשיבותו של פסק דין זה הינה בכך שבית המשפט מכיר בזכויותיה של בת הזוג בנחלה הגם שאלו לא היו רשומות בספרי רשות מקרקעי ישראל.

גלעד שרגא, עו״ד

משרד עורכי דין ונוטריון גלעד שרגא מתמחה בתחום דיני המושבים והמגזר החקלאי. 

office@gilad-law.co.il

 

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.