זכויות עובדים בתקופת הרמדאן ועיד אל פיטר! / אוסנת קולודני –חיים, עו״ד

בני העדה המוסלמית, חוגגים החל מהיום את חודש הרמדאן.

בעקבות פניות רבות של לקוחות בנוגע לזכויותיהם של בני העדה המוסלמית במהלך חודש הרמדאן, החלטנו לפרסם את החוזר הנ"ל.

ראשית יובהר, כי על פי החוק, חודש הרמדאן אינו נחשב לחג, המזכה את העובד בחופשה בשכר.

ימי חודש הרמדאן נחשבים לימי עבודה רגילים. לכן, עובד המועסק במהלך חודש הרמדאן יקבל שכר רגיל עבור עבודתו בימים הנ"ל.

עיד אל פיטר הוא חג מוסלמי, המוכר על ידי החוק ובהתאם לכך- עובד/ת מוסלמי/ת רשאים להיעדר מעבודתם במהלך ימי החג עיד אל פיטר על חשבון מכסת ימי החגים המגיעים לו/ה. בהתאמה- עובד מוסלמי המקבל שכרו על בסיס של חודש או יותר, זכאי לקבל את שכרו המלא גם אם היה בחופשה בחג. עובד מוסלמי שעתי/יומי זכאי לתשלום שכר רגיל בגין הימים שבהם שהה בחופשת חג, לאחר שלושה חודשי עבודה במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג.

מעסיק המעסיק עובד מוסלמי במהלך חג עיד אל פיטר (כאשר העובד המוסלמי בוחר לחגוג את החגים על פי דתו) חייב לשלם לו גמול של לפחות 150% משכרו או גמול גבוה יותר, ככל שחלות על העסקתו הוראות מיטיבות מכוח הסכם העסקה אישי, הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה.

ערב החג- עיד אל פיטר מהווה יום עבודה מקוצר והוא מהווה את אחד מימי הבחירה לפי חוק חופשה שנתית, אשר עובד רשאי לבחור כיום חופשה על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, בכפוף לכך שלא ניצל את זכותו האמורה ולקח יום בחירה אחר כיום חופשה, והודיע למעסיקו על כוונתו- 30 יום מראש.

יום חופשה בערב חג דינו כיום חופשה מלא, בין אם החופשה היתה ביוזמת העובד ובין אם היתה ביוזמת המעסיק.

ניצול חופשה בחודש הרמדאן יהיה בהתאם לחוק חופשה שנתית.

אוסנת קולודני - חיים, עו״ד

מתמחה בתחום דיני עבודה במשרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237