הודעות

מינהל עובדים זרים משמש כמאסדר (רגולטור) בכל הנוגע להסדרת העסקתם של עובדים זרים, ירדנים ופלשתינאים בענפים המותרים. תוך יישום מדיניות הממשלה ביחס למכסות ההיתרים ושיטות העסקה. בהמשך לחוזר ראש מינהל מיום 02.11.2022, שפורסם באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה בהמשך לחוזר ראש מינהל מיום 02.11.2022, שפורסם באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה בכתובת: חוזר 18/2022, להלן יפורטו דגשים חשובים אודות חובת תשלום שכר העובדים הפלשתינאים. 
הזכאות להגשת בקשות לתמיכה בנהלי מנהלת ההשקעות תסתיים בתאריך: 30.11.2022
בהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות, אשר פורסם בתאריך 13/02/2022, רצ"ב תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס' 6
פורסמו תקנות המסדירות את מתווה הפיצויים לעסקים הנמצאים במרחק עד 40 ק"מ מרצועת עזה, עבור נזקים עקיפים שנגרמו להם כתוצאה ממבצע "עלות השחר". במקביל רשות המסים פתחה את האפשרות להגשת תביעות מקוונות לפיצויים. 

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.