משרד החקלאות ישקיע בשנה הקרובה כ-14 מיליון ₪ בתמיכה בחקלאים לביצוע פעולות לשימור משאבי קרקע

29 מאי 2022

 שר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר: "ישנה חשיבות מכרעת לשימור נכסי החקלאות, והקרקע היא הנכס החשוב מכולם. ביטחון המזון של כולנו תלוי בכך. לכן המשרד פועל במספר רמות, כדי לסייע לחקלאי ישראל לבחור בשיטות משמרות יותר, שיסייעו להם לשמור על האדמה, ואף לייעל את יכולת הייצור. תקציב זה יאפשר לנו להתקדם בכיוון הנכון לשימור משאב הקרקע כמו גם למניעת שיטפונות והצפות"

הקרקע היא משאב טבעי מתכלה, המהווה את בסיס התמיכה למערכות אקולוגיות רבות על כדור הארץ ומספקת לאדם ולסביבה שירותים רבים, הכוללים שירותי אספקת מזון, סיבים, עץ, מוצרי גלם ושירותי מערכת נוספים כגון מגוון ביולוגי אדיר, בתמיכת תהליכי המחזור של מים, הפחמן והחנקן, בתמיכה בבינוי ובתשתיות ועוד. תופעות של סחף וגריעת קרקע (אובדן השכבות העליונות ופגיעה בבריאות הקרקע) הן אתגר בקנה מידה גלובאלי,  המסכן את היקף הקרקעות הפוריות ואת כלל הספקת המזון הסדירה בעולם, במיוחד על רקע הימשכות משבר האקלים והתגברות בכמות ותכיפות אירועי מזג אוויר קיצוניים; קצב גריעת הקרקע הוא פי 100 מקצב היווצרות קרקע פורייה באופן טבעי. לאור זאת, פועל משרד החקלאות האמון על שימור הקרקע, לקידום עיבוד חקלאי בר קיימא, שהינו בעל פוטנציאל משמעותי למיתון אירועי קיצון, ואף מהווה חלק מסל הכלים הייעודי לריסון תופעת שינוי האקלים. זאת, במטרה להטמיע מנגנונים לשימור הקרקע כחלק מפעילות חקלאית סדירה, להבטיח את יכולות הייצור המקומי של מזון טרי לדורות הבאים ובאמצעות זאת - לבצר את ביטחון המזון הלאומי. 

האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם שורה של נוהלי תמיכה בחקלאים לביצוע פעולות וממשקי עיבוד המטיבים עם משאבי הקרקע, המים והסביבה. במסגרת ששת הנהלים שמפרסם המשרד ניתנים מידי שנה מענקים בהיקף כולל של כ-14 מיליון ₪ לחקלאים אשר יבצעו פעולות ואמצעים לשימור קרקע; לקידום עיבוד וחקלאות משמרים; לרכישת מיכון וציוד ייעודי משמר קרקע; לתכנון וביצוע סקרים לקידום שימור קרקע; לתחזוקה שוטפת של מערכות שימור קרקע וניקוז מים; וכן מתן פרס לחקלאי מוביל בעיבוד משמר וחקלאות משמרת לשנת 2022.

 Preservation of agricultural assets

כחלק מפעולות המשרד לקידום הנושא, ולעידוד אקטיבי של פעולות מצד החקלאים לשימור הקרקע, מתפרסמים נהלי התמיכה שמטרתם לסייע לחקלאים ולתמרץ אותם לנקוט בצעדים הכרחיים לשימור הקרקע ולקדם עיבוד משמר וחקלאות משמרת; 60% מהיקף התמיכה השנתי יוקצה לטובת סבסוד פעולות ואמצעים הננקטים לשם שימור הקרקע החקלאית לרבות זריעת רצועות חיץ, זריעת ערוצים, זריעת תעלות ניקוז, ייצוב צמחי במטעים, התקנת ניקוז תת קרקעי (צנרת, שוחות ומוצאים), בניית שיחים מעפר או אבן, בניית תעלות ניקוז חקלאיות, השהייה ופיזור נגר באמצעות מעביר ודרכי מים, התקנת מדרגים מקרקע או אבן.

20% יוקצו עבור עיבודים משמרים וחקלאות משמרת הננקטים לשם שימור משאב הקרקע בשטחים החקלאית באמצעות ממשקים שונים, לרבות: גידולי שדה – בשיטת חקלאות בעל; גידולי שדה וירקות – בשיטת חקלאות שלחין; מטעי נשירים; וכן מטעי חוחובה ושקד.

כ-10% יוקצו במסגרת נוהל תמיכה במיכון ייעודי לשימור קרקע, עבור סיוע ברכישת ציוד טכנולוגי מתקדם המאפשר הפחתת עיבודים או השארת חיפוי צמחי, המיועד לגידולי פלחה, בעל, שלחין או מטעים.

בנוסף מתפרסם גם נוהל עבור תכנון כולל וביצוע סקרים הננקטים לשם שימור קרקע חקלאית, לרבות גיבוש תכניות אסטרטגיות לטיפול בתופעות של סחיפת קרקע, בעיות רטיבות או המלחה. במסגרת נוהל זה, יוקצו כ- 5% מהיקף התמיכה, אשר יועברו לבקשות שיאושרו בהתאם לחומרת התופעה ואומדן התועלת שתופק מהטיפול בה.

כ-5% נוספים יוקצו בנוהל תמיכה ישירה לטובת תחזוקה שוטפת של מערכות שימור קרקע. ההשקעה תינתן עבור הוצאות תחזוקה סדירה של מתקנים הנדסיים (מפלים, סוללות, מעבירי מים), תעלות בלתי מעובדות, שיחים, ייצוב בצומח וייצוב הנדסי לאחר תהליך של בדיקת תכניות ושיפוט מקצועי.

בנוסף, כדי לעודד פעילות חקלאית משמרת העושה שימוש מושכל במשאב הקרקע, מפרסם אגף שימור קרקע וניקוז, קול קורא להגשת מועמדויות לפרס לחקלאי מוביל בגין פעילות משמעותית והישגים יוצאי דופן בתחום העיבוד המשמר והחקלאות המשמרת ויישומה בניהול המרחב החקלאי. במסגרת זו, המשרד יעניק זו השנה הרביעית, פרס לשני חקלאים מצטיינים בשני מסלולים: מסלול עיבוד משמר בגידולי שדה וירקות בשטח פתוח, ומסלול חקלאות משמרת במטעים ופרדסים. גובה הפרס המקסימאלי בכל מסלול לזוכה יחיד הוא 15,000 ₪.

ד"ר דוד אסף, סמנכ"ל בכיר ניהול משאבי סביבה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "קרקע היא משאב טבעי מתכלה, בעל חשיבות אקולוגית ראשונה במעלה. שמירה עליה מפני פגיעה וסחף הוא אינטרס לאומי בעל חשיבות אסטרטגית ראשונה במעלה, הן ככלי לביצור ביטחון מזון, והן ככלי להגברת החסינות מפני אירועי מזג אוויר קיצוניים. על מנת להבטיח שגם נכדינו וצאצאיהם ייהנו מביטחון מזון ורווחה תזונתית, עלינו לדאוג כבר היום להטמעה והפנמה של טכנולוגיות ושיטות גידול למיתון תופעות שפוגעות בקרקע וגורמות לשחיקה ביכולות הייצור שלה. לשם כך, אנו מפרסמים את נהלי התמיכה הישירה ומזמינים את החקלאים להשתתף בתהליכים החשובים האלה שהם בבחינת השקעה מבורכת בעתיד ילדינו".

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לכתבות בנושאים:

F2F OECD אבוקדו אגודות שיתופיות אגרוטק אגרומשוב אורגני איכות הסביבה איסור על דיג אירועים של האיחוד החקלאי אכיפה אנרגיות מתחדשות ארבה ארגון מגדלי ה ארגון מגדלי הבקר ארגון מגדלי הדבש ארגון מגדלי הדגים ארגון מגדלי ההדרים ארגון מגדלי הירקות ארגון מגדלי העופות ארגון מגדלי הפירות בוררות בחירות ביטוח נזקי טבע ביצים בפרדס בצורת בקעת הירדן בתי אריזה גרנות דבש דובדבנים דיג דיור מוגן דיני עבודה דמי טיפול ארגוני האיחוד החקלאי הברחות הדברת מזיקים החברה לפיתוח הגליל החטיבה לשמירה על הקרקע החלטה 1521 החלטות מועצת מקרקעי ישראל הטרור החקלאי המרחב הכפרי הערות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הפקעות הקמת יישובים חדשים הרפורמה בחקלאות הרפת והחלב השולחן העגול השומר החדש השקעות התאחדות החקלאים התיישבות ועדת גבולות ועדת צכסןץ ועידות ישראל לחקלאות ותמ״ל חבל שלום חדשנות חוות סוסים חוזה שכירות זמני חומרי הדברה חוק הוותמל חידושים טכנולוגים חינוך חמרה חקיקה חקלאות יבול שיא יזמות עסקית יחסי עיר כפר ייבוא וייצוא ייבוא תוצרת חקלאית יקביים ישיבת מועצת מקרעי ישראל כלבת כנרת לולים מגדלי הדבורים מועצת הדבש מועצת החלב מועצת הכפרים מועצת הלול מועצת המים מועצת הצמחים מועצת מקרקעי ישראל מו״פ ערבה תיכונה מו״פ צפון מזכ״ל התאחדות החקלאים מחירי תוצרת חקלאית מטה הדיור מטה יהודה מיגל מים מים והשקיה מיסוי מיסוי מקרקעין מכון וולקני מכסות ביצים מכסות חלב מכסות מים מנגו מערכות סולאריות מפקד החקלאות משבר האקלים משבר הדיור משבר המים משבר העגבניות משק החלב משקי עמק הירדן משק עזר משרד האוצר משרד החקלאות משרד השיכון והבינוי נאות הכיכר נווה אטיב נזקים בחקלאות נזקי מזג האויר ניקוז סמדר אוטולנגי עובדים זרים עובדים פלסטינאים עוטף עזה עין גב עכברת על האיחוד החקלאי ענף החלב ערבה תיכונה פדיון קרקע חקלאית פודטק פערי התיווך פשיעה חקלאית צבר צמח תערובות צער בעלי חיים קורונה קורסים קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קנט קרקע רישום זכויות רפורמה בחקלאות רשות המים רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל רש״פ שוק סיטונאי שחיטה שחורה שימור שימושים חורגים שינוי אקלים שינויי יעוד שינוי תקנות הגנת הצומח שמאות מקרקעין שמיטה שמן זית שפעת העופות שר החקלאות תחרות הצילום תיירות כפרית תירס תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תמיכה בחקלאות תמיכות בחקלאות תערוכות ואירועים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.