משקי עמק הירדן אישרה מודל הלוואות חדש לפיתוח החקלאות האזורית במסגרתו נטעו 1,800 דונם של מטעים.

מטעים באשדות יעקב מטעים באשדות יעקב צילום: אורן ראובני

איגום תזרימי המזומנים של הקיבוצים והמפעלים, שהתעצם בעקבות הסכם שיוך הנכסים, איפשר למשקי עמק ירדן לפתח מודל מימון לטווח ארוך ומאפשר למשקים לקבל הלוואות שההחזר שלהם מותאם לתוצאות הגידול ובכך להקטין את הסיכון התזרימי בהתפתחות.

המודל מבוסס על שיתוף פעולה בין הקיבוצים, המגדלים, לבין משקי עמק הירדן וצמח אבוקדו.  המודל מעניק למשקים ולמגדלי צמח אבוקדו אשראי ארוך למשך שבע שניםעבור נטיעות מטעים חדשים של אבוקדו, מנגו והדרים, בתנאים ייחודיים מבחינת גמישות המימון, פירעון הכסף ותנאי ההחזרה. במסגרת המודל ניטעו עד עתה בעמק הירדן ובאזור כ – 1,800  דונמים נוספים על הקיים של אבוקדו. במסגרת המודל אישרה קבוצת צמח מפעלים ומשקי עמק הירדן הלוואות על סך עשרות מיליוני שקלים.

מנשה (מנש') שלום: "המודל הזה ואחרים הם המהות שלנו כתאגיד עסקי המניע כלכלה. התמיכה שלנו במשקים, שהם למעשה בעלי הקבוצה מניבה צמיחה אזורית שבסופו של תהליך יש לה נגיעה בכל היבט בחיי האזור ואף מחוצה לו. המודל מתאפשר בעיקר בזכות האמון הרב שאנו זוכים לו מבעלי הקבוצה."

גור שחר סמנכ"ל הכספים של משקי עמה"י וצמח מפעלים: "הרצון של משקי עמק הירדן וצמח מפעלים הוא להיות מעורבים בכל שרשרת הערך ולסייע בצמיחת המטעים באזור. המודל נותן מענה לצרכים שהועלו מהשטח, ישנה התאמה בין תזרים המזומנים של הגידול לבין החזר ההלוואה למשקי עמק הירדן וכן כל תהליך הכנת ההסכמים והרגולציה הוא מהיר ויותר ידידותי מאשר בבנקאות.

אבי אייזנברג מנכ"ל צמח אבוקדו: "האינטרס של צמח אבוקדו הוא לסייע למשקים הבעלים בהלוואות זמן ארוך לצורכי השקעה במטעים. לשם כך פנתה 'צמח אבוקדו' למשקי עמק הירדן במטרה להקים קרן הלוואות ייחודית וקבלת המימון לנטיעות על ידי בטחונות שיינתנו על ידי 'צמח אבוקדו'. העמדת ההלוואות מותנית באריזה ושיווק כל הפרי באמצעות 'צמח אבוקדו'. אני שמח כי משקים רבים פנו בנושא ונמצאים כבר היום בהליך קבלת ההלוואות."

המודל התחיל לעבוד לפני כחצי שנה, ושיתוף הפעולה בין המשקים והמגדלים גדל ומאפשר למשקי עמק הירדן וצמח מפעלים להיות חלק בכל שלב בתהליך מפיתוח זן חדש ועד שיווק הפרי, דרך מימון של חדרי הבחלה וכדומה.

עצי אבוקדו

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237