אושר בקריאה ראשונה: חובת הסדרת תנאי מגורים הולמים וביטוח רפואי על מעסיקים של עובדים זרים מהרש"פ

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק עובדים זרים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.

כהוראת שעה לשלושה חודשים, מוצע להטיל חובת הסדרת תנאי מגורים הולמים וביטוח רפואי על מעסיקים של עובדים זרים מהרשות הפלסטינית בענפי הבניין, החקלאות והתעשייה, שלנוכח התפשטות נגיף הקורונה ניתנו להם היתרי שהייה המאפשרים לינה בישראל. בעד הביטוח הרפואי, וכן בעד העמדת מגורים לעובד בענפי החקלאות והתעשייה, המותאמים למנגנון קפסולה של תשעה עובדים, יוכל המעסיק לנכות משכר העובד הוצאות בהתאם להוראות התקנות הקיימות. מעסיק של עובדים זרים מהרש"פ המועסקים בענף הבניין יוכל להסתפק במתן מגורים בהתאם לתנאים שבתוספת הראשונה 1 אך ללא אפשרות ניכוי משכר העובד. עוד מוצע לתת סמכויות פיקוח לפי החוק גם למפקחים מטעם המשרדים השונים בהתאם לענפים שבאחריותם.

בדברי ההסבר נכתב: "בצל משבר הקורונה ובמסגרת המאמץ הלאומי למניעת התפשטות נגיף הקורונה בישראל, הורה שר הביטחון על הטלת סגר על כלל שטחי הרשות הפלסטינית וכי עובדים פלסטינים, הנושאים היתרי עבודה תקפים בישראל, ילונו בישראל בכל תקופת העסקתם, בכפוף לכך שהמינהל האזרחי ביהודה ושומרון נתן בהיתרי העבודה אישור להלנתם בישראל, וזאת לפרק זמן של עד חודשיים או עד לשינוי המצב שחייב נקיטה בצעד זה - המוקדם מבין השניים.

היתרי העבודה הכוללים אישורי לינה אלה ניתנו לעובדים פלסטינים בענפים שהוגדרו חיוניים שהם: בניין, תעשייה וחקלאות. בכל תקופת שהות ולינת העובד הפלסטיני בישראל, ככל שיבחר לחזור לאזור הרשות הפלסטינית, לא יורשה להיכנס חזרה לישראל עד לסיום תקופת משבר הקורונה בישראל או עד להחלטה אחרת שיחליט שר הביטחון - המוקדם מבין השניים.

בנסיבות העניין ומאחר שלא מתאפשרת חזרתו של העובד הפלסטיני לאזור בתקופה האמורה, קם הצורך בהתאמת תנאי העסקת העובדים הפלסטינים בישראל אל שאר העובדים הזרים, על ידי הסדרת תנאי לינה הולמים וביטוח רפואי שיכסה עלויות מתן טיפול רפואי בתקופת שהותם."

21 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת העבודה והרווחה.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237