שיא של 3 שנים בהיקף הפיצויים למגדלי צמחי הנוי: קנט שילמה למגדלים כ-1.3 מיליון ש"ח בעונה החולפת

02 אוג 2020

בחודשים האחרונים תופסת את מרכז תשומת הלב הציבורית והעולמית מגפת הקורונה ונזקיה הבריאותיים ולא פחות מכך, הנזקים הכלכליים האדירים שבאו בעקבותיה. אולם, נראה כי עבור החקלאים משבר האקלים וההתחממות הגלובלית הם סכנה כלכלית לא פחותה.

השינויים הקיצוניים במזג האוויר, כתוצאה ממשבר האקלים,  פוגעים בשנים האחרונות באופן קשה בגידולים החקלאיים ובכללם בצמחי הנוי. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי בשנה החולפת פיצתה הקרן את מגדלי צמחי הנוי בכ-1.3 מליון ש"ח.

מדובר בהיקף הפיצויים הגבוה ביותר ב-3 העונות האחרונות. בסך הכל פיצתה הקרן את מגדלי צמחי הנוי בכ-11 מיליון ש"ח עבור הנזקים בחמש העונות האחרונות. מהנתונים עולה כי עיקר הנזקים נגרמו כתוצאה מאירועים נקודתיים ועוצמתיים מאוד שהסבו למגדלים נזקים כבדים בזמן קצר. בין השאר בחורף החולף נפגעו גידולי צמחי הנוי מנזקי סערה ושיטפון ומאירועי חום חריג וממושך במחצית השנייה של מאי.

במסגרת חידוש ביטוח נזקי טבע, ניתן לבחור בין מספר מסלולים. במסלול ביטוח במחיר קבוע  הביטוח מתבסס על מחיר מרבי קבוע מראש בשקלים, עבור מרבית הגידולים כאשר המגדל יוכל לבחור בין שלוש רמות ביטוח הנבדלות זו מזו בדמי הביטוח ובסכומי הפיצוי המרביים. שיעור ההשתתפות העצמית במסלול זה  נמוך ועומד על 5% במרבית המקרים בהתאם למפורט בחוזה הביטוח.

במסלול ביטוח בהשתתפות עצמית גבוהה, דמי הביטוח יהיו נמוכים יותר אך שיעור ההשתתפות העצמית גבוה יותר ויהיה בין 25% במרבית המקרים ועד ל- 35% בהתאם למפורט בחוזה הביטוח. הביטוח במסלול זה מיועד לצמחי נוי בהיקף של מעל ל- 10 דונם בלבד ולא כולל שתילים או גיאופיטים.

בשני המסלולים בביטוח נזקי טבע תינתן הנחה נוספת בגובה 5% בדמי הביטוח נטו למקדימים להצטרף לביטוח עד לתאריך 31.8.2020.

ביטוח אסונות הטבע מכסה נזקים שיגרמו כתוצאה מאירוע אקלימי, מחלה או תקיפת מזיקים שלא ניתן היה להתגבר עליהם ושיגרמו באופן ישיר לנזק כמותי לגידול המבוטח. בקנט מציינים כי עלות ביטוח אסונות טבע נמוכה מאוד והוא מגדיל  משמעותית את ההגנה על היבולים.

יצויין כי ביטוח צמחי הנוי אינו כולל את השתילים הרב שנתיים או את חומר הריבוי. כדי לבטחם, על המגדל לסמן את מספר השתילים בכל חלקה בטופס הביטוח. כמו כן, הביטוח לגידולי צמחי הנוי אינו כולל את ביטוח בתי הצמיחה ובתי הרשת, אותו מומלץ לרכוש בנפרד. השנה קנט מציעה תנאים משופרים למצטרפים חדשים לביטוח בתי הצמיחה מסוג חממות, ונותנת להם הנחה משמעותית בדמי הביטוח בגובה של 30%. במקרה של נזק כתוצאה מהתמוטטות המבנה לגידול במבנה שאינו מבוטח, תגדל ההשתתפות העצמית לגידול.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237