יש לדחות לאלתר תשלומים, לוחות זמנים בגין שמאות והחלטות מועצה !

מזכ״ל תנועת האיחוד החקלאי פנה למנכ״ל רשות מקרקעי ישראל באופן דחוף בבקשה שיוודיע באופן גורף כי תינתן דחיה לתשלומים, ערעורים על שומות, מועדים לקבלת תשובות מלקוחות, פעולות לפני הליכים משפטיים והחלטות מועצה שיש להם תוקף - לזמן קצוב כך שלא ייחשבו במניין הימים הנקובים בדרישות הרשות. 

ומכאן שהמועד הקובע לביצוען יהיה בתוספת הזמן הנוסף של הדחיה  - לכל פעולה שבהם נקבע לוח זמנים, כולל החלטות מועצה, מועד לתשלום, מועד למתן התייחסות או תשובה לפניה, הליכי ערעור על שומה ועוד.

לדברי מזכ״ל האיחוד זו אינה רשימה סגורה, אך היא בהחלט יכולה לשקף תמונת מצב המחייבת התייחסות של רשות מקרקעי ישראל למתן הקלות.

לפיכך, ביקש עו״ד קוכמן ממנכ״ל הרשות להתייחס באופן דחוף לפנייתו.

מכתבו של מזכ״ל האיחוד החקלאי למנכ״ל רשות מקרקעי ישראל מצורף

עדכון:
בעקבות מכתבו של מזכ״ל האיחוד החקלאי הקרן הקיימת לישראל פנתה, באמצעות אלכס חוץ - מנהל מכלול המקרקעין,  למנכ״ל רמ״י בבקשה לשקול בחיוב את בקשתו של עו״ד קוכמן.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237