קנט מחדשת את ביטוחי ענף הלול לשנת 2018: בשנה החולפת שילמה החברה למגדלים כ-23 מיליון ₪ פיצויים בעקבות הנזקים השונים

ענף הלול נחשב לאחד הענפים המשמעותיים ביותר בחקלאות הישראלית. על פי נתוני המועצה לענף הלול ההיקף הכלכלי של ענף הלול נאמד בכ-5.3 מיליארד ₪ בשנה, כ-17% מכלל התפוקה החקלאית בארץ. בענף כ-3,500 מגדלים פעילים בקיבוצים ובמושבים. הצריכה השנתית הממוצעת בארץ עומדת על כ-42 ק"ג עוף לאדם (במונחי בשר מעובד), כ-8 ק"ג בשר הודו וכ-238 ביצים. על פי נתוני קנט, היקף הפיצויים ששילמה החברה למגדלים עמדה בשנה האחרונה על כ-23 מיליון ₪, מתוכם למעלה מ-21.5 מיליון ₪ בלולים ולמעלה מ-1.2 מיליון ₪ למגדלי תרנגולי ההודו.

בשל החשיבות הגבוהה של הענף למשק ולציבור הישראלי, קנט מקפידה לעדכן ולשדרג מדי שנה את פוליסות הביטוח אותן היא מציעה למגדלים, ולעדכן אותן בהתאם לצרכים המשתנים.

במסגרת חידוש הביטוח כנגד מחלת הניוקאסל, המועצה לענף הלול רכשה בקנט עבור הלולנים ביטוח בסיסי כנגד המחלה לעונת 2018. ביטוח זה נועד לתת מענה מקיף עבור נזקי מחלת הניוקאסל הכולל מנגנון כילוי ופינוי ומנגנון פיצוי ללולן בגין נזקי המחלה. כמובן, שבאחריות המגדל לחסן את העופות כנגד המחלה, לפי הוראות השירותים הווטרינריים. הביטוח כולל כיסוי ביטוחי להמתת העופות במקרה של צו המתה שיינתן על ידי השירותים הוטרינריים. המגדל יהיה זכאי לקבל מקנט תגמולי ביטוח בגין ערכי העופות המבוטחים שהומתו ותערובת המזון ככל שזו הושמדה. בשלוחת הרבייה כולל הביטוח פיצוי בגין השמדת ביצים. בשלוחת ההטלה כולל הביטוח מנגנון פיצוי להסגר שיוטל על המשק בגין ניוקאסל ופיצוי בגין פחיתה בהטלת ביצים. במסגרת הביטוח, תפעיל קנט קבלנים שיבצעו את פעולת המתת העופות בלולים בתיאום של השירותים הוטרינריים וכן תדאג לפינוי הפגרים, הרפד, התערובת והביצים ולניקיון וחיטוי הלולים בהיקף שיקבע על ידי קנט.

המועצה לענף הלול רכשה בקנט עבור הלולנים בשלוחות הפטם, ההטלה ותרנגולי ההודו לפיטום, גם ביטוח בסיסי כנגד מחלת הסלמונלה מהזנים אינטריטידיס וטיפימוריום לעונת 2018. ביטוח זה נועד לתת מענה מקיף עבור נזקי מחלת הסלמונלה הכולל מנגנון כילוי ופינוי ומנגנון פיצוי ללולן בגין נזקי המחלה. הביטוח כולל כיסוי ביטוחי למקרים של תמותת עופות שחלו במחלת הסלמונלה, המתת העופות במקרה של צו או הוראה בכתב על ידי השירותים הוטרינריים, או פיצוי עבור שחיטה וטיפול תרמי בבשר הנגוע בהסכמת קנט מראש ובכתב, וכן כולל הביטוח פיצוי לביצי הטלה ותערובת מזון שיושמדו בהוראת השירותים הוטרינריים. גם בביטוח זה חובה על המגדל לחסן את העופות כנדרש כנגד מחלת הסלמונלה לפי הוראות השירותים הווטרינריים.

במסגרת חידוש הביטוח בענף הפטם וההטלה, המועצה לענף הלול רכשה ביטוח בסיסי בקנט עבור המגדלים לשנת 2018 הכולל את שלוחות הפטם וההטלה. בשלוחת הפטם ניתן בעלות נמוכה יחסית, להרחיב את הביטוח ולרכוש ביטוח מורחב ישירות בקנט. השנה חלה הוזלה בתעריפי הביטוח וכן שונתה רמת ביטוח ב' כך שבנוסף להקטנת ההשתתפות העצמית יוגדל גם הפיצוי המרבי לעוף. שיעור ההנחה בגין העדר תביעות יכול להגיע עד ל-40% למגדלים המבטחים ברצף בביטוח המורחב ולא תבעו בשנים האחרונות בקנט.

במסגרת ביטוח תרנגולי ההודו המועצה לענף הלול רכשה בקנט ביטוח בסיסי לכל מגדלי תרנגולי ההודו לפיטום ניתן לרכוש ביטוח מורחב ישירות בקנט, בו ניתן להגדיל את סכומי הפיצוי במקרה של נזק - כל זאת תמורת פרמיה לא גבוהה. תוכנית הביטוח מהווה כלי חשוב לניהול הסיכונים הקיימים בלולים, ומאפשרת למגדל הגנה טובה יותר למצבים בהם העופות עשויים להיפגע. שיעור ההנחה בגין העדר תביעות יכול להגיע עד ל-30% למגדלים המבטחים ברצף בביטוח המורחב ואשר לא הגישו תביעה בשנים האחרונות לקנט. במסגרת השינויים שהוכנסו לחוזה הביטוח השנה: הוגדרה מערכת הגנה מפני חום וחודדו תנאי ההשתתפות העצמית בנזק חום בו לא פעלה המערכת.

ביטוח נוסף אותו מציעה קנט הינו ביטוח עופות כנגד אש ופגיעה תאונתית בלולים. תוכנית ביטוח זו תוכננה ופותחה מתוך מודעות והכרה בצרכים הייחודיים של הלולנים. התכנית מציעה השלמה לביטוח הלול ונותנת כיסוי לתמותת עופות ולמבני הלול וציודם כתוצאה מאש ופגיעה תאונתית, העשויים לגרום לנזקים כספיים גבוהים למגדל כפי שנוכחנו בעבר. לביטוח זה יתרונות רבים הבאים להגן על השקעתו של המגדל, ובכלל זה סכומי פיצוי המותאמים למחירי השוק - תמורת פרמיה נמוכה, רשימת סיכונים מכוסים נרחבת ומקיפה ביותר ובחירה בין מסלולי השתתפות עצמית שונים המאפשרת התאמה טובה יותר של הביטוח לצרכים של כל מגדל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לכתבות בנושאים:

OECD אבוקדו אגודות שיתופיות אגרוטק אגרומשוב אורגני איכות הסביבה איסור על דיג אירועים של האיחוד החקלאי אכיפה אנרגיות מתחדשות ארבה ארגון מגדלי ה ארגון מגדלי הבקר ארגון מגדלי הדבש ארגון מגדלי הדגים ארגון מגדלי הירקות ארגון מגדלי העופות ארגון מגדלי הפירות בוררות בחירות ביטוח נזקי טבע ביצים בפרדס בצורת בקעת הירדן בתי אריזה גרנות דבש דובדבנים דיג דיור מוגן דיני עבודה דמי טיפול ארגוני האיחוד החקלאי הברחות הדברת מזיקים החברה לפיתוח הגליל החטיבה לשמירה על הקרקע החלטה 1521 החלטות מועצת מקרקעי ישראל הטרור החקלאי המרחב הכפרי הערות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הפקעות הקמת יישובים חדשים הרפורמה בחקלאות הרפת והחלב השולחן העגול השומר החדש השקעות התאחדות החקלאים התיישבות ועדת גבולות ועדת צכסןץ ועידות ישראל לחקלאות ותמ״ל חבל שלום חדשנות חוות סוסים חוזה שכירות זמני חומרי הדברה חוק הוותמל חידושים טכנולוגים חינוך חמרה חקיקה חקלאות יבול שיא יזמות עסקית יחסי עיר כפר ייבוא וייצוא ייבוא תוצרת חקלאית יקביים ישיבת מועצת מקרעי ישראל כלבת כנרת לולים מגדלי הדבורים מועצת הדבש מועצת החלב מועצת הכפרים מועצת הלול מועצת המים מועצת הצמחים מועצת מקרקעי ישראל מו״פ ערבה תיכונה מו״פ צפון מחירי תוצרת חקלאית מטה הדיור מטה יהודה מיגל מים מים והשקיה מיסוי מיסוי מקרקעין מכון וולקני מכסות ביצים מכסות חלב מכסות מים מנגו מערכות סולאריות מפקד החקלאות משבר האקלים משבר הדיור משבר המים משבר העגבניות משק החלב משקי עמק הירדן משק עזר משרד האוצר משרד החקלאות משרד השיכון והבינוי נאות הכיכר נווה אטיב נזקים בחקלאות נזקי מזג האויר ניקוז סמדר אוטולנגי עובדים זרים עובדים פלסטינאים עוטף עזה עין גב עכברת על האיחוד החקלאי ענף החלב ערבה תיכונה פדיון קרקע חקלאית פערי התיווך צמח תערובות צער בעלי חיים קורונה קורסים קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קנט קרקע רישום זכויות רפורמה בחקלאות רשות המים רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל רש״פ שוק סיטונאי שחיטה שחורה שימושים חורגים שינוי אקלים שינויי יעוד שינוי תקנות הגנת הצומח שמאות מקרקעין שמיטה שמן זית שפעת העופות שר החקלאות תיירות כפרית תירס תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תמיכה בחקלאות תמיכות בחקלאות תערוכות ואירועים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.