הסדרי עבודה גמישים / שמואל גלנץ, עו״ד

על שולחן הכנסת הונחה הצעת חוק ששמה כשם כותרת המאמר.

הקדמה

הסדרי העבודה הנהוגים במשק הישראלי נסמכים על חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א – 1951. הוראות החוק הינן קשיחות דווקניות ואין בהם את הגמישות המתבקשת בשוק העבודה המודרני. בעולם העבודה דהיום מתבקשת אפשרות להתאמת רצון העובד לצרכי העבודה באופן שהאחד יהנה והשני לא יהא חסר (לפחות). הסדר שכזה אינו אפשרי בדרך כלל בשל נוסחו של החוק כיום.

ההצעה

כיום תָחוּם שבוע העבודה (43 שעות) כמו גם יום העבודה. חריגה מהתחום מחייבת תשלום שכר בתעריף שעות נוספות. לעובד אין זכות מוקנית לדרוש הפחתה או הגמשה של שעות העבודה בהתאם לצרכיו. השינוי המוצע יאפשר כאמור גמישות במסגרת השעות היומיות ו/או השבועיות.

כך למשל היום עובד שהחסיר ביום א' 2 שעות ואילו ביום ב' עבד 2 שעות נוספות, בחישוב שכרו יקוזז ערך 2 שעות רגילות בגין יום א' וישולמו לו 2 שעות נוספות בתעריף 125% בגין יום ב'. יש להניח שתיקון החוק ע"פ ההצעה יאפשר את הגמישות הנדרשת לעובד ללא שלמעסיק תהא התנגדות בשל עלות נוספות.

מטרת התיקון המוצע היא לקבוע הסדר המאפשר גמישות בשעות העבודה, במקום ביצועה ובאופן ביצועה לרבות גמישות לעניין שעות התחלת העבודה וסיומה, אופן חלוקת העבודה במסגרת יומית, שבועית או חודשית וכן ביצועה שלא במקום העבודה הרגיל. על פי ההצעה יוכל עובד להגיש בנוהל קבוע ומסודר בקשה להסדר עבודה גמיש והמעסיק יחוייב להתייחס לבקשה.

סירוב לבקשה מצד המעסיק יוּתָר רק מנימוקים ממשיים (כגון פגיעה ביכולת לספק שירותים או מוצרים ללקוחות המעסיק, פגיעה בהסדרי העבודה של עובדים אחרים, ההסדר יגרום עלויות גבוהות מצד המעסיק וכד').

בעבר הוגשו הצעות חוק בנושא, אלו נועדו בשעתם לסייע לעובדים בעלי מחוייבות משפחתית ולקדם שיוויון מגדרי. ההצעה הנוכחית נועדה להרחיב את היריעה מתוך תפיסה שלפיה למודל העסקה גמישה יתרונות לכלל העובדים ולשוק העבודה בכללותו.

מחקרים הראו כי גמישות תעסוקתית תורמת לשוק העבודה ומשפרת את התחרותיות במשק זאת בין היתר ע"י הגדלת ההשתתפות בשוק העבודה וצמצום פערים מגדריים. גמישות תעסוקתית תקל מאוד על שילובם בתעסוקה של אנשים עם מוגבלות על הורים לילדים וכד'.
היתרון המשמעותי בחוק המוצע הוא איזון בין חיי העבודה לחיים הפרטיים של העובדים צרכיהם ורצונותיהם.

סיכום:

הסכמות בין המעסיק לעובד באופן שבו שני הצדדים מרוויחים או לפחות האחד והשני לא מפסיד הן הרציונאל והמטרה בהצעה.

אמנם בעבר כבר הונחו הצעות דומות על שולחן הכנסת נקווה שהפעם יצלחו את הקריאות הנדרשות.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.