סכסוך בין שכנים לעניין גבולות נחלותיהם במושב עופר

10 נוב 2016 המחברת/ת:

הרקע

משפחות מזרחי, קופלמן ויהודה מתגוררות בסמוך אחת לשנייה במושב עופר. כל נחלה במושב זכאית לשני חלקות, חלקה א' המיועדת למגורים, וחלקה ב' המיועדת לשימוש חקלאי. משפחות קופלמן ויהודה ביקשו לבנות מגורים נוספים בחלקות א' של נחלתם הגובלות עם חלקה ב' של נחלת משפ' מזרחי.

מר מזרחי טוען, כי הבניה של המגורים נוגסת בשטח נחלה ב' של משפחתו ומונעת ממנו לעבד את חלקתו וכן כי השטח מוגן על ידי הסכם אשר נחתם בין המשפחות בשנות ה-80 המקנה לו זכויות במקרקעין על שטח נחלתו.

מאידך טוענים משפחות קופלמן ויהודה, כי המושב חתום על הסכם משבצת מול הסוכנות היהודית ורמ"י והמצב הנוכחי הוא שנחתמו הסכמי חכירה עם בעלי הנחלות רק לגבי חלקה א' של נחלתם. בהמשך לכך נטען כי עפ"י תכנית החלוקה של הסוכנות זכאיות המשפחות לחלקה א' בשטח של כ-6 דונמים, כאשר בפועל בגלל פלישתו של מר מזרחי לשטחם גודל הנחלות עומד על כ2.5 דונם בלבד.

עוד טענו משפחות קופלמן ומזרחי, כי הסכסוך הובא כמה פעמים בפני ביהמ"ש ונפסק כי שטח נחלה א' שלהן יהיה בגודל 6 דונם, כשאר הנחלות במושב, ועליו להיות רציף ולא מפוצל כך יש להתחשב בפסיקה ולבצע התאמה בין המצב התכנוני למצב הקנייני.

מר מזרחי טוען, כי המצב התכנוני שאושר בפסיקה אינו גורע מזכויותיו הקנייניות שניתנו לו מכוח ההסכם שנחתם בין בעלי הנחלות בשנות ה-80, וכי למרות שכיום בעלי הנחלה שחתמו עמו על ההסכם כבר אינם ובמקומם באו משפחות קופלמן ויהודה, הן ידעו על קיומו של ההסכם כאשר קנו את הנחלות ולכן ידעו מראש כי הם קונים נחלה ששטחה 2.5 דונמים ולא 6 דונמים. אי לכך, מר מזרחי מבקש מביהמ"ש להורות על סעד הצהרתי לפיו שטח חלקה ב' של נחלתו שייך למשפחתו והוא בעל הזכויות הקנייניות בשטח זה, ובנוסף צו עשה להורות על חתימת הסכם חכירה ביחס לזכויותיו בחלקה ב' בנחלתו ולאפשר לרשום זכויותיו בה בלשכת רישום המקרקעין.

דיון והכרעה

ביהמ"ש מצא כי אין בהסכם שנחתם בשנות ה-80 בכדי לגרוע מזכותם של משפחות קופלמן ויהודה לנחלה בגודל 6 דונמים כפי שנפסק, ומכיוון שלא ניתן לפצל את הנחלה יש צורך להעניק להן את השטח על חשבון חלקה ב' של נחלתו של מר מזרחי. בכך קבע ביהמ"ש כי יש ליצור התאמה בין המצב התכנוני לקנייני וכי אין להשאיר את הדברים כאשר אין התאמה בין השניים. מה גם, שעתירתו של מר מזרחי למתן צו עשה כי ייחתם עמו חוזה חכירה, מאשרת את הטענה כי אין למר מזרחי זכות קניינית בשטח זה כמו לשאר חברי המושב בנחלותיהם מעבר לזכות שיש לאגודה באותם מקרקעין.

עוד קבע ביהמ"ש, כי טענתו של מר מזרחי לפיה הבניה מקשה עליו לעבד את אדמתו חסרת בסיס שכן התברר שמר מזרחי מתגורר ברעננה ואינו מעבד את אדמתו כלל.

ביהמ"ש הוסיף כי ככל והמושב יראה לנכון, ישנה אפשרות לפתור את הסכסוך בכך שיתנו למר מזרחי שטח אחר השווה לשטח שנגרע מנחלתו לטובת המשפחות ובכך כולם יצאו נשכרים.

סיכום

ביהמ"ש דחה את תביעתו של מר מזרחי וקיבל את בקשתם של משפחות קופלמן ויהודה לסילוק ידו של מר מזרחי מהשטחים שבנחלות.

למרות זאת, הישוב הסכים להקצות שטחים מתאימים לחלקתו של מר מזרחי ואין בפסק דין זה גריעה מזכותו של מר מזרחי לקבלת שטחים מתאימים לחלקה ב'.

מר מזרחי חויב בתשלום הוצאות ושכר טרחה בסך 10,000 ₪ לכל אחד מהצדדים, ונדרש לסלק ידו מהשטחים בתוך 45 ימים ממתן פסה"ד.

ה"פ (חיפה) 31618-09-14  מזרחי נ' עופר מושב עובדים, פס״ד מיום 25/08/2016

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.