עדכון החלטת שינוי היעוד: 1470 / חגי שבתאי, עו״ד

בימים אלה נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל חדשה המעדכנת את החלטה 1426. המדובר בהחלטה המרכזית הדנה בשינוי יעודן של קרקעות חקלאיות והיא גלגול של החלטות 533, 611, 727, 1222 ועוד.

ההחלטה הינה האמצעי העיקרי והמשמעותי ביותר בדרך להפשרתן של עשרות אלפי יחידות מגורים אשר יופשרו בשנים הקרובות, בכך שהיא אמורה לפצות את החוכרים בפיצוי גדול מהפיצוי המוענק להם מכוח חוזה החכירה והועדה לפיצויים חקלאיים.

ככלל, ההחלטה מעניקה לחוכר הזכאי לכך שההחלטה תחול עליו שני סוגי פיצוי: פיצוי כספי ופיצוי שהינו פטור ממכרז לגבי מגרשים ביעוד החדש.

התיקונים הכלולים בהחלטה 1470:

  1. הבהרה כי הפיצוי בהחלטה הינו לא רק בגין הזכויות אלא גם בגין ההשקעות במקרקעין.
  2. הגדלת הפיצוי לחוכרים באזורי עדיפות לאומית אשר המקרקעין אותם הם חוכרים שונו ליעוד של צורכי ציבור כאמור בס' 188 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 או למטרות מתקנים הנדסיים שאינם נכללים בס' זה, גם אם התוכנית אינה לצורכי תעסוקה או מגורים. הגדלת הפיצוי הינה בהחלת תמריץ של 50% על הפיצוי.
  3. הבהרה בדבר הדרך בה יקבע מחיר הקרקע בפטור ממכרז מקום בו ישנם מתחמים לשיווק בתוכנית מחיר למשתכן. להבהרה זו חשיבות רבה שכן מדיניות רמ"י הינה לשווק את כל הבניה הרוויה במסגרת זו, ולפיכך ההבהרה תחול על רוב שיווקי הקרקע בפטור ממכרז. נקבע כי מחיר מגרשי ההקצאה בפטור ממכרז יקבע על בסיס שומה עדכנית ולא על בסיס הממוצע המשוקלל של המחירים שזכו במכרזים ששיווקה רמ"י קודם למגרשי הפטור. לקביעה זו עשויות להיות השלכות של הארכת הטיפול בשיווק וכן על מחירי הקרקע וכפועל יוצא על גובה הפיצוי לחוכרים.
  4. החלתה של ההחלטה גם על קרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מתקנים בטחוניים וזאת לצורך יישום הסכם שוה"ם 3 לפינוי מחנות צבא לצורך בינוי, כשהקרקע משמשת להעתקת מחנות צה"ל לשטח המושב.
חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.