הודעות

בחוזר עדכונים בדבר: - הקצאות מים לשנת 2022 - בירור מחלוקות בעניין חיוב דמי מים - דיווחים כספיים שנתיים על פעילות המים
בהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות, אשר פורסם בתאריך 13/02/2022, רצ"ב תוספת מכונות לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס' 2.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.