הודעות

באתר האינטרנט של האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה קיים מאגר אגודות שיתופיות. המאגר כולל מידע על אגודות שיתופיות הרשומות בישראל.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע בזאת על האפשרות של מעסיקים בענפי החקלאות שמשקיהם החקלאיים מצויים באחת מהמועצות האזוריות והמקומיות באזורי לחימה כהגדרתן בנוהל והעסיקו עובדים זרים כדין בתקופה שקדמה לתקופת הלחימה כמפורט בנוהל להגיש בקשה לתמיכה עבור העסקת עובדים ישראלים וזרים בחקלאות בשנת 2023, לצורך שמירת הרציפות התפקודית של המשקים, הכל בהתאם להוראות נוהל זה.
​מענק תמרוץ ישולם למי שעובד בחקלאות ובנייה בתקופת מלחמת חרבות ברזל – בהתאם לעמידתו בתנאי הזכאות.
חקלאי בעל היתר העסקה בתוקף המעוניין להזמין עובדים מסרילנקה בענף החקלאות, נדרש לפנות ללשכה פרטית מורשית לענף החקלאות לצורך מילוי טופס בקשה להזמנת עובד . הבקשות יוגשו לאגף חקלאות במינהל עובדים זרים ע"י הלשכות והטיפול בבקשות יעשה לפי סדר הגעתן למשרדנו ובכפוף למכסה פנויה למעסיק המזמין.
בהמשך לשאלות רבות שעלו לנושא ההבדלים בין נוהל ״סלט״ לנוהל ״שיפוץ תשתליות״ להלן ההסברים
תהליך קבלת הפיצויים יכול להיות סבוך, הן מצד הבנת תנאי הזכאות בהינתן התנאים הגאוגרפים וסוג העסק, והן מצד בדיקות כדאיות בין המסלולים השונים, אותן מומלץ לעשות על מנת למקסם את הפיצוי המגיע.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.