הודעות

מים לישראל פעלה בשנים האחרונות ועמדה על החובה לחזק את החקלאות וההתיישבות ובתוך זה את מרכיב המים לחקלאות על כל היבטיו וחשיבותו לצמיחה ולחקלאות מתקדמת בכל רחבי הארץ. עם תחילת המערכה, פעלנו בתיאום עם התאחדות חקלאי ישראל מול רשות המים במספר נושאים, ומועצת הרשות אימצה חלק מעמדותינו וקיבלה שורה של הוראות שעה ביניהן: • לא יהיו קנסות על צריכת מים לחקלאות החורגת מההקצאות שנקבעו, זאת במטרה להקל על המשך הפעילות החקלאית היכן שניתן לקיימה, אושרה האפשרות לספקי המים להמשיך את אספקת המים לחקלאים מעבר להקצאה השנתית לשנת 2023. • בוצעה הפחתה בתעריף מי השפד"ן ב-24 אגורות, שעיקר השימוש בו הוא להשקיה בנגב המערבי. ההפחתה תחול על כל צריכת המים מתחילת שנת 2023. • אושרה דחייה במועדי גביית תשלומים עבור לקוחות חייבים, כפי שנקבע בחוק עבור כלל המשק. • נדחו המועדים להחלפת מדי מים. • אושר הליך להגדלת הכמות המוכרת לצריכה ביתית, עבור יישובים שמארחים מפונים וכוחות הביטחון.
על רקע המצב הביטחוני, עובדים רבים שסייעו לחקלאים בשגרה גויסו או לא התייצבו לעבודה בין אם בגלל חשש או בין אם סגר שמוטל על הרשות הפלשתינאית או עובדים זרים שביקשו לשוב לארצם וכמו כן, עקב פינויים של תושבים רבים מביתם נוצר קושי בהגעת עובדים למקום עבודתם.משרד החקלאות מודע לקושי ולמחסור בעובדים בתקופה מורכבת זו, ולנוכח זאת, בשיתוף פעולה עם שירות התעסוקה יזם מערכת לרישום חקלאים המעוניינים לגייס עובדים ישראליים חדשים בשכר.
שר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳, והחשב הכללי, יהלי רוטנברג, הודיעו ביום ראשון ה- 05/11  על פתיחת מסלולי הלוואות מיוחדים במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה במטרה לסייע לעסקים להתמודד עם קשיי תזרים מזומנים וצרכי הון חוזר אשר עלולים להיווצר מהשפעות המלחמה על המשק.
רשות המסים פרסמה הנחיה בעניין חיוב שווי שימוש ברכב הצמוד לעובדים המגויסים למילואים בצו 8 ולעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת).    
משרד החקלאות משתף פעולה עם פלטפורמה של חברת "טרק-נט", שתתגבר את שירותי השינוע של התוצרת החקלאית הטרייה.
להלן מספר החלטות הנוגעות לתפעול מערכת המים הכפרית כפי שהתקבלו במועצת המים מיום 26.10.23. השינויים וההקלות מיועדים לצרכי מים פרטיים למגזר הכפרי והחקלאים. השינויים נועדו להתאים ולהקל על הפעילות כתוצאה מהמצב המלחמתי ולצד זאת להבטיח את המשק התפקוד של ספקי המים. מועצת רשות המים אישרה ביום חמישי 26.10.23 שינויים ברגולציה, שמטרתם להתאים את השירות לצרכים בעת לחימה מתמשכת.
משרד החקלאות פועל לרציפות תפקודית של המשק והכנסת תוצרת חקלאית טרייה למדינת ישראל בתקופת המלחמה לטובת ביטחון המזון של אזרחי ישראל.
רשות המסים פרסמה הוראה המבהירה, שמעסיקים בכל חלקי הארץ יהיו רשאים לתבוע פיצוי בגין שכר ששילמו לעובדים, שנעדרו ממקום העבודה מכיוון שפונו מביתם בהוראת כוחות הביטחון, בשל אירועי הלחימה האחרונים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.