הודעות

- לוח התעריפים המתוכנן למחצית הראשונה של שנת 2023 - דיווחים על מספר נפשות
בעקבות תביעה ייצוגית  של משרד וינר רזניק עו"ד ביוזמת משרדנו שהוגשה בחודש אפריל 2022, הודיעה חברת מקורות לבית המשפט המינהלי על חדילה. משמעות הודעת החדילה היא כי מסוף אוקטובר 2022 והלאה לא תחייב מקורות בריבית פיגורים על חיובים שיתבררו כשגויים כפי שנהגה עד כה. בקליפת האגוז , בבסיס התביעה הייצוגית עומדת טענת התובע הייצוגי -קיבוץ המעפיל- לפיה במצבים בהם המפיק הגיש השגה על גובה החיוב שנשלח לו, והחיוב התברר כשגוי ולפיכך בטל מעיקרו, הרי חיובו בריבית פיגורים בגובה של 4% אינו כדין וצריך להתבטל אף הוא. באי כח התובע הייצוגי בוחנים את הבקשה וישלחו תגובתם לבית המשפט המינהלי.
הריני להודיעכם כי בהמשך לפניות שנתקבלו במשרדנו, בהתייעצות עם משרד האוצר ומשרד החקלאות ובהתאם להחלטת מנכ"ל הרשות תומר מוסקוביץ, תוקף ההיתרים בענף החקלאות יוארך באופן זמני לתקופה נוספת עד ליום 31.03.23. מתוך מכתבה של עינבל משוש, ראש מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, לחקלאים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.