האשימו מועמד לחברות בקיבוץ בעבירות מין ואונס וישלמו 90,000 ₪ / אייל בוקובזה, עו״ד

האשימו מועמד לחברות בקיבוץ בעבירות מין ואונס וישלמו 90,000  ₪ /  אייל בוקובזה, עו״ד

      הקלק/י להורדת הקובץ:

26853-02-13 (283 KB)

הרקע

משרדנו הגיש בשמו של עופר, בן לחברי קיבוץ שדות ים ומועמד לחברות בקיבוץ, תביעת לשון הרע כנגד שחר ואמו רות, בגין פרסומים מבזים ומשמיצים כנגדו. במסגרת התביעה טען משרדנו כי מטרת הפרסומים השקריים, אשר כללו טענות בדבר ביצוע עבירות מין בתקופה שעופר ושחר היו ילדים, הייתה למנוע את קבלתו של עופר כחבר קיבוץ, ובעקבות כך סילוקו מהקיבוץ וניתוקו מהקהילה בה גדל.

לאור האמור, תבע משרדנו בשם עופר פיצויים וכן בקשה לאפשר לו לתבוע בגין נזק עתידי בשל אי קבלתו לחברות בקיבוץ (ככל ולא יתקבל בעקבות הפרסומים).

שחר ורות לא הכחישו את הפרסומים, אך טענו כי חלה עליהם הגנת "אמת דיברתי" הקבועה בחוק לשון הרע, משום שמתקיימים בעניינם שני יסודותיה- אמיתות הפרסום ועניין לציבור בפרסום. לטענתם, הם הוכיחו כי מדובר בטענות אמת, וכי יש עניין לציבור בגלל המסוכנות של חזרת אדם שתקף מינית לכאורה בעברו, לקהילה סגורה.

מעבר לכך, טענו שחר ורות כי חלה עליהם הגנת תום הלב הקבועה בחוק לשון הרע, שכן הפרסום נעשה מתוך רצון לשמור על שלום הציבור, ופורסם לגורמים הרלוונטיים על מנת שיוכלו להתנהל בהתאם עם חזרתו של עבריין מין לקיבוץ, וכן למען שלום נפשו של שחר.

דיון והכרעה

בפתח דבריו הבהיר ביהמ"ש כי לעבירת לשון הרע שני יסודות: קיומו של פרסום, והיות הפרסום כזה העלול להשפיל אדם, לבזותו או לפגוע בו מבחינה מקצועית. אמתותו של פרסום לא תשלול ממנו את הגדרתו כלשון הרע, אך יש לבחון האם מתקיימות ההגנות שבחוק כגון: "אמת דיברתי" או "תום לב", וזאת על ידי פרשנות הפרסום בהתאם לנסיבות, ובירור האם הוא יכול לגרום להשפלה בעיני אדם סביר.בענייננו, ביהמ"ש קבע כי אין מחלוקת לגבי קיומו של היסוד הראשון ללשון הרע- ביצוע הפרסומים על ידי שחר ורות, ובכלל זאת שליחת עם העתקים למזכירות הקיבוץ, ועדת הקליטה, מבקר הקיבוץ, ועדת הפרט וועדת בריאות הנפש, תליית מודעה בלוח המודעות בקיבוץ, במרכולית ובחדר האוכל, בה נכתב כי שחר עבר התעללות מינית בידי עופר, ושליחת מכתב בנוסח דומה בכל תיבות הדואר של חברי הקיבוץ, ועוד.

באשר לקיומו של היסוד השני, ביהמ"ש קיבל את הטענות אשר העלה משרדנו, וקבע כי פרשנות הפרסום על פי המשמעות המקובלת בציבור מובילה למסקנה שמדובר בפרסום הפוגע פגיעה חמורה ומהווה לשון הרע. ייחוס עבירות מין ואינוס בקטין, אשר לא הוכחו כאמת, לא יכולה שלא להשתמע כפרסום לשון הרע.

מעבר לכך, ביהמ"ש קבע כי שחר ורות לא הצליחו להוכיח כי יש אמת בפרסומים, ראשית משום שאלו התבססו על "זיכרונות" בנוגע לתקופת ילדותו של שחר, אשר צפו לאחר תקופה ממושכת של שימוש בסמים קשים וקלים, מה עוד שבמשך השנים היו יחסי חברות בין שחר לעופר.

באשר להאשמות החמורות של מעשי אונס ומעשי סדום, הודו שחר ורות בחקירתם שהן אינן אמת ולא קרו מעולם, וגם לגבי עבירות המין והמעשים האחרים, קבע ביהמ"ש כי העדות שהובאה הייתה לא עקבית ומעורפלת ואין בה כדי לסייע בהוכחת התרחשות האירועים.

עוד הוסיף ביהמ"ש כי בוטות הפרסומים, לשונם המתלהמת והפוגענית וחוסר הפניה למשטרה לצורך בירור האמת מלמדים שהפרסומים לא נבעו רק מכוונה לשמור על בטחון הציבור, ובפרט ששחר ורות ידעו שמדובר בטענות מוקצנות.

לאור דברים אלו קבע ביהמ"ש כי שחר ורות עשו את הפרסום בכוונה לפגוע בעופר, וחוסר נכונותם להתנצל על הפגיעה בו מוכיחה זאת.

בשלהי פסק הדין הבהיר ביהמ"ש כי לפיצוי בגין הוצאת לשון הרע שתי מטרות: לפצות את הנפגע על הנזק שנגרם לו ולהעניש את מי שגרם לפגיעה ולחנך את הציבור.

לאור זאת, ובהתחשב בהשפעות הפרסומים על מצבו החברתי של עופר בקיבוץ מחד, ובמצבו של שחר מאידך, פסק ביהמ"ש פיצויים בסך 75,000 ₪ וכן התיר לעופר להגיש תובענה נוספת ככל שיתגבשו נזקים נוספים עקבות הפרסומים, במידה ותידחה בקשתו להתקבל לחברות בקיבוץ.

סיכום

ביהמ"ש קיבל את הטענות שהעלה משרדנו וקבע כי הפרסומים כנגד עופר הינם לשון הרע וכי לשחר ורות לא עומדות ההגנות הקבועות בחוק, וחייב אותם לשלם לעופר פיצויים בסך 75,000 ₪, וכן הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 15,000 ₪.


ת"א (שלום)(חיפה) 26853-02-13 עופר נ' שחר ואח'. פס״ד מיום 04/05/2016

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.