שימוש של כ-60 שנים בדרך העוברת במשק במושב המקים זכות מעבר קבועה בדרך / איתן מימוני, עו״ד

04 אוג 2016 המחברת/ת:

רקע

אבנר ונורי הינם שכנים במושב רווחה, ובעלי מעמד של ברי רשות בשתי נחלות חקלאיות סמוכות. בין שתי הנחלות עוברת דרך עפר המאפשרת גישה לעורף חלקתו של אבנר, בו מצויים מבני המגורים ומבני המשק, ובהמשך גישה לחלקתו החקלאית של נורי.

נורי החנה משאיתו על הדרך באופן המונע שימוש במשקו של אבנר. לאור זאת, עותר אבנר לסעד הצהרתי בדבר זכותו לעשות שימוש בדרך ולצו מניעה קבוע, האוסר על נורי וחליפיו להפריע לשימוש בדרך.

אבנר טוען שדרך העפר היא דרך הגישה היחידה לחלקתו וכי בשל עמוד חשמל ומגוף מים, הניצבים בתחילת הדרך ועמודי החשמל לדרומה, נמנעה האפשרות של סלילת הדרך בתוך משקו או הרחבתה אל תוך חלקתו. לטענתו, הוריו, מהם ירש את הנחלה, עשו שימוש בדרך במשך שנים ולכן עומדת לו הזכות להמשיך ולעשות בה שימוש ללא הפרעה מצדו של נורי וזאת בשל ההסכמה בין הוריו לבין נורי והסתמכות הוריו על ההסכם, אשר גרם להם לבנות את המבנים במשק באופן שלא מאפשר עוד את שינוי תוואי הדרך. לחילופין, טוען אבנר, שקמה לו זיקת הנאה בשל השימוש הממושך.  

נורי טוען כי הדרך עוברת בשטחו ולאבנר אין כל זכות או רשות לעבור בה. עוד טוען נורי, כי קיימות דרכים חלופיות להגיע למשקו של אבנר, וכי הוריו השתמשו בדרך מקבילה לדרך הקיימת אשר עברה בשטחם, עד שבנו תוספת לביתם אשר חסמה דרך זו. לטענת נורי, לאחר פטירת הוריו של אבנר, המשק נותר שומם במשך 15 שנים,  ולכן לא נעשה שימוש רציף בדרך המקנה לאבנר זכות מעבר בה.

נורי מכחיש שהייתה הסכמה לשימוש משותף בדרך ומבקש לשמור על זכויותיו הקנייניות ע"י בניית גדר על הגבול בין המשקים.

דיון והכרעה

ביהמ"ש קבע כי עפ"י העדויות שהובאו בפניו, הדרך עוברת באותו מיקום ונעשה בה שימוש שוטף לצרכים המשתנים של משקו של אבנר מזה כ-60 שנים, במהלכן נורי לא מחה על השימוש עד לניסיונותיו לחסום את הדרך באמצעות משאיתו.

ביהמ"ש דחה את טענתו של נורי, לפיה הוריו של אבנר עשו שימוש במשך שנים בדרך מקבילה, והחלו לעשות שימוש בדרך העוברת בנחלתו רק לאחר בניית תוספת המגורים.

ביהמ"ש קבע כי אמנם לא היה הסכם בדבר אופן השימוש בדרך בין הוריו של אבנר לבין נורי, אך בפועל נוצר מעין הסכם שבשתיקה או באמצעות התנהגות הצדדים, כאשר נורי אף לא מחה על השימוש שנעשה בדרך.

ביהמ"ש קבע כי בהעדר הסכם, לא ניתן לטעון לקיומה של זיקת הנאה מכוח הסכם משום זו מחייבת רישום, אשר לא קיים.

בבוחנו האם מתקיימת זיקת הנאה מכוח שנים, בחן ביהמ"ש האם ישנו "שימוש נוגד" העומד בסתירה לטענה שהשימוש נעשה בהסכמה, והאם מדובר במקרקעי ציבור, לגביהם לא יכולה להתגבש זיקת הנאה.

ביהמ"ש קבע כי שימוש של למעלה מיובל בדרך ללא מחאה מצדו של נורי, הופך שימוש זה לזכות שיש להגן עליה, בייחוד כאשר אין לאבנר חלופות לשימוש, ולא נוצר מצב של "שימוש נוגד". לאור זאת, קבע ביהמ"ש כי התמלאו התנאים העובדתיים ליצירת זיקת הנאה מכוח שנים, שהיא זכות קניינית לטובת משקו של אבנר ביחס למעבר בדרך.

בנוגע לשאלה האם יכולה להתקיים זיקת הנאה במקרקעי ציבור, בהיות שני הצדדים ברי רשות, קבע ביהמ"ש כי אין מניעה להכיר בזיקת הנאה כלפי משק שכן כאשר לשני המחזיקים מעמד של ברי רשות.

סיכום

ביהמ"ש קבע כי משקו של אבנר עשה שימוש רצוף בדרך העוברת בינו ובין המשק של נורי באופן המקים זכות מעבר העולה כדי זיקת הנאה. לאור זאת, נתן ביהמ"ש צו מניעה קבוע המורה לנורי שלא להפריע לשימוש בדרך. ביהמ"ש העניק סעד הצהרתי, לפיו למשקו של אבנר זכות שימוש בדרך העוברת במשקו של נורי, והשית על נורי הוצאות משפט בסך 10,000 ₪.

ת"א (שלום)(אשקלון) 58410-02-14 אבנר לוי נ' אורי (נורי) אליהו, פס״ד מיום 19/01/16

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.