מצ"ב קובץ הקצאת ההיתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019 כפי שהתקבל ממשרד החקלאות ואושר על ידי מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה.

הקובץ אינו כולל הקצאה לחקלאי עוטף עזה+ ישובי הספר וכן חקלאים שהגישו הצהרה באיחור וחקלאים שנמצאים עדין בבדיקות.

בהתאם להודעה המצורפת, המועד הסופי לתשלום אגרות – בקשה, שנתית ורישיון- הינו 27.12.2018

מועד סופי לביצוע איזון תיקים נקבע ליום 31.1.2019

ההקצאה והמסמכים מפורסמים באתר האינטרנט הממשלתי של רשות אוכלוסין ויעלו בהמשך לפרסום באתר משרד החקלאות.

עודכן לאחרונה ב רביעי, 05 דצמבר 2018 12:49

פריטים קשורים

 • הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמין חקלאים פעילים אשר לא הגישו בקשה במועד להקצאת עובדים זרים לשנת 2020 להגיש בקשה לבחינת אפשרות למתן המלצה להעסקת עובד זר אחד לשנת 2020.

  ההמלצה תינתן על ידי המשרד לחקלאים אשר ימצא כי הם עומדים בתנאים להעסקת עובד זר ובכפוף לקיומה של יתרת עובדים זרים, ככל שתהיה, לשנת 2020.

  את הבקשה יש להגיש על גבי נוסח חוברת הבקשה המצויה באתר האינטרנט של המשרד בכתובת: www.moag.gov.il (להלן: "החוברת"), למחוז משרד החקלאות הסמוך למשק החקלאי בהתאם לרשימת המחוזות המפורטת מטה.

  בגידולים צמחיים חובה לבצע מיפוי של כל אחד מהשטחים המצוינים בחוברת. על הבקשה להתקבל במחוז לא יאוחר מיום 21 יולי 2020

 • פתיחת הליך מהיר לקליטת עובדי חקלאות זרים שאינם רשומים כעובדים פעילים של חקלאי אחר, במקום עובדים זרים שדווחו כ"נוטשים" על ידי החקלאי המבקש

  הריני ‏להודיעכם ‏כי ‏במסגרת ‏ההקלות ‏הניתנות ‏לחקלאים ‏בעקבות ‏ההגבלות ‏שנקבעו ‏לכניסתם ‏של ‏עובדי‏ חקלאות ‏זרים ‏חדשים ‏או ‏חוזרים ‏מחו"ל ‏מחמת ‏מגפת ‏הקורונה, ‏הוחלט ‏לאפשר ‏באופן ‏זמני ‏ועד ‏ליום‏ 31.07.2020 ‏בלבד, ‏הליך ‏מהיר ‏לטיפול ‏בבקשות ‏חקלאים ‏לקליטת ‏עובדים ‏זרים ‏חלופיים ‏במקום ‏עובדים‏ זרים‏ הרשומים ‏על‏ שם‏ החקלאי‏ המבקש‏ בסטאטוס‏ נוטשים‏(זיכוי‏ נוטשים),‏ במקרים‏ בהם‏ סיום‏ ההעסקה‏ של‏ העובד‏ החילופי‏ המבוקש‏ דווח‏ לרשות‏ קודם‏ תאריך‏ חוזר‏ זה. ‏

 • הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים - הוראת שעה למשבר מגפת הקורונה

  מצ"ב החלטת הנהלה מס 4787 בדבר הוראת שעה להצבת קרוואן מתוך כוונה לתת מענה למשבר מגבת הקורונה שמחייב מציאת פתרון מגורים נוסף ומיידי כדי למתן את אפשרות ההדבקה ולאפשר בידוד ככל שהמחלה תתפרץ בקרב העובדים.

 • טופס השגה על קביעת המלצה להקצאת עובד/ים זר/ים לשנת 2020

  חקלאי המעוניין להשיג על הקצאתו, רשאי למלא טופס השגה ולהגישו למתכנן האחראי במחוז משרד החקלאות בו מצוי משקו החקלאי – וזאת עד ליום 2 בינואר 2020.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237