החלטה 1483- רכישת מגרשים להקמת יחידות דיור לטובת מועמדים לקליטה בישובים / צבי שני, עו״ד

22 ספט 2016

ביישובים רבים, חקלאיים וקהילתיים, קבוע נוהל לגבי בחינת מועמדים לקליטה ביישוב. כך, לעתים נדרשים המועמדים למגורים ביישוב, או לחילופין ישנם מועמדים המבקשים להתגורר ביישוב טרם קבלת החלטה כבדת משקל על השתקעות- קניית מגרש לבניה ומגורים ביישוב. 

בהתאם לכך, מועצת מקרקעי ישראל קיבלה בישיבתה מיום 5.9.2016 את החלטה מס' 1483, העוסקת באפשרותם של יישובים חקלאיים, מושבים וקיבוצים, וכן יישובים קהילתיים בנגב ובגליל, לבנות 12 יחידות דיור לטובת משפחות המועמדות לקליטה ביישוב.

אפשרות זו הייתה ערב ההחלטה סעיף אחד בתוך ההחלטה העוסקת בהרחבות קהילתיות במושבים (1459), וסעיף נוסף בהחלטה העוסקת ברכישת זכויות למגורים בקיבוצים (1447). כעת, מועצת מקרקעי ישראל ראתה חשיבות להקצות לכך החלטה שלמה ומפורטת, ולהוסיף לסעיפים אלו אפשרות להקצאת מגרשים לבניית יחידות דיור לאותה מטרה גם בישובים קהילתיים. בדברי ההסבר מציינת הרשות כי "מטרת ההוראות הינה להקל על קליטת מתיישבים חדשים בישובים בפריפריה".

ההחלטה מחולקת בין הסעיפים העוסקים ביישוב חקלאי, לבין אלו העוסקים ביישוב קהילתי.

ביישוב חקלאי, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תתיר לאגודה החקלאית (להבדיל מזו הקהילתית) לרכוש זכויות להקמת 12 יחידות דיור בשטח היישוב או בשטח ההרחבה. עם האגודה ייחתם הסכם פיתוח לארבע שנים, ולאחר בניית היחידות הסכם חכירה ל-49 שנים. מטרת ההסכמים היא כי האגודה תדאג לבניית היחידות, וכן תהא רשאית להחזיק בהן על מנת להשכירן למועמדים המעוניינים לבחון את אפשרות המגורים ביישוב טרם רכישת מגרש.

 במקרה של קיבוץ אשר ביצע שיוך דירות לפי החלטות מועצה מספר 751, 692, או לפי החלטות  1456 ו-1447, שיעור התשלום לרמ"י ביחס ל-12 היחידות ייקבע בהתאם לתנאים שנקבעו לצורך שיוך מגרשי מגורים לחברי קיבוץ חדשים, זאת על אף שלא מבוצע שיוך מיידי של המגרש לחבר קיבוץ לפי החלטה זו.

רמ"י אוסרת על השתתפות המועמדים במימון בניית היחידות, אך מאפשרת לאגודה למכור את היחידות למועמדים. במכירה למועמד על פי החלטה זו, מחיר היחידה יורכב מעלויות הפיתוח, הבניה והתשלום ששילמה האגודה בגין המגרש בלבד. במקרה כזה, האגודה תהיה זכאית להשלמה של יחידות נוספות במקום היחידות שנמכרו, וזאת עד למלוא המכסה של 12 יחידות כאמור.

במקרה של יישוב קהילתי, יחולו תנאים דומים, כאשר במקום האגודה יבואו ההסתדרות הציונית או החטיבה להתיישבות כחותמות על הסכמי הפיתוח והחכירה, וכן לעניין מכירת היחידה למועמדים. לפי ההחלטה, כללים אלו יחולו גם על יישוב שאינו מאוגד.

ניתן בהחלט לראות כברכה כל הקלה ועזר שניתנים ליישובים על מנת לחזק את הקליטה בפריפריה.

צבי שני, עו״ד

משרד עורכי דין צבי שני מתמחה בתחומי המגזר החקלאי ודיני העבודה.

office@shany-law.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237