מידע בנושא מיסוי

 רשות המסים פתחה את המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצויים לעסקים עבור נזק עקיף כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל".

בחוזר הבהרת תהליך הגשת הדיווחים הכספיים השנתיים לרשמת האגודות השיתופיות. חובת הגשת הדיווחים השנתיים חלה על כל האגודות השיתופיות (למעט פטורים והקלות כפי שמפורטים בחוזר).

ועד כניסתה לתוקף של הודעה על פרישה באמצעות טופס 161 החדש יהיה החל מיום ה-1 בנובמבר 2023 (במקום ה-1 ביולי 2023).

כמו כן, רשות המסים פרסמה הבהרות ודגשים לגבי מילוי הטופס החדש.

בחוזר פרטים לגבי:
- לוח התעריפים למחצית השנייה של שנת 2023
- תעריפים לחיוב אצל ספקים מקומיים שאינם חייבים בתאגוד (קיבוצים ומושבים)
- ביקורת רשות המים ביישובים מתוכננים
- רפורמה באספקת המים במרחב הכפרי

האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה אישר ארכה כללית להגשת דוחות כספיים לשנת 2022, עד ליום 30 בנובמבר 2023, בכפוף לעמידה בתנאים מסויימים.

תעריפי הארנונה מופקעים?

בחוזר זה נציע מספר דרכים לבדיקה מקיפה של חשבונות הארנונה וניתן טיפים, היכולים לחסוך לא מעט.

כמו כן, נעשה סדר בכל ה"ג'ונגל" הנקרא "ארנונה כללית", נציג דרכים לבדיקת גובהה ונציע פתרונות להפחתתה למינימום החוקי.

במסגרת פעילות להגברת האכיפה והעמקת הגבייה, מבצעת רשות המסים מהלכים לשלילת אישורים של פטור / הקטנה מניכוי מס במקור, במקרים בהם נמצאו ליקויים בתיק הנישום.

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2023 - 2024, אושרה תוכנית לצמצום השימוש בחשבוניות פיקטיביות. התוכנית אושרה במסגרת תיקון לחוק מע"מ וכהוראת שעה לשנים 2024 -2028.

במסגרת התוכנית, תפעיל רשות המסים מערך בקרה דיגיטלי על עסקאות בין עוסקים, באמצעות הקצאת מספרי אישור לחשבוניות מס, במועד הוצאתן. 

בחוזר פרטים לגבי:
- נוהל תמיכה במסגרת הסכם המים
- תמיכה בבניית מאגרים בחוק ההסדרים 2023
- תאגידים אזוריים לאספקת מים לבית
- דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

רשות המסים פרסמה טופס 161 חדש (אשר יכנס לתוקף החל מיום ה-1 ביולי 2023), במטרה לסייע לאדם הפורש מעבודה, למצות את זכויותיו. 

בחוזר עיקרי השינויים בטופס החדש

עמוד 1 מתוך 3

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.