מידע בנושא מועצת החלב

איציק שניידר מנכ"ל מועצת החלב מסכם את חודש פברואר

"מדובר בהחלטה חסרת אחריות ופופוליסטית, שאינה נשענת על ידע מקצועי ואינה מבוססת על הנתונים כפי שאנו מכירים אותם, וכפי שהצגנו למשרד האוצר בפנייה מטעם מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ד"ר נחום איצקוביץ, לפני למעלה מחודש.

לאור‏ הגידול‏ בצריכה‏ בשל‏ משבר‏ הקורונה‏ עודכנה‏ המדיניות‏ לתשלום,‏ השינויים‏ הם‏ בסעיפים‏ 1.8‏  ובסעיף‏  2 ‏מדיניות‏ העברת‏ חלב‏ בין‏ עונות.‏‏

ועדת התכנון של מועצת החלב בישיבתה מיום 07/01/2020 קיבלה החלטה על עדכון מדיניות התשלום לחלב מתוכנן ועודף לשנת 2020.

ההחלטה תובא לאישור מועצת המנהלים בישיבתה הקרובה.

שבוע שעבר התקיים בירושלים כנס מדעי הבקר והצאן 2019.

בכנס השתתפו למעלה מ-1400 איש, וביניהם רפתנים, נוקדים, חוקרים, מדריכים, מדענים, סטודנטים ותלמידי בתי הספר החקלאיים.

בכנס הוצגו תוצאות מחקרים שבוצעו בשנה האחרונה כמו גם סקירות ענפיות המצורפות.

מאתר מועצת החלב

ועדת המכסות נדרשת להקצות את מכסות החלב האישיות כנגזרת של היקף הייצור השנתי הכולל שנקבע על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר.

מאתר מועצת החלב

עדת המכסות פרסמה הליך להעברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי.

מאתר מועצת החלב

במטרה לפתח ולייעל את ענף הבקר לחלב, להפחית את העלות הממוצעת לייצור חלב, להביא להפחתת מחיר החלב ומוצריו לצרכנים ולצורך שמירת ההתיישבות, סוכמו העקרונות בין נציגי החקלאות, מועצת החלב, משרד החקלאות, ומשרד האוצר.


הוצאות עקרונות מדיניות אלו לפועל, יבוצעו בהתאם להנחיות המשפטיות של משרדי החקלאות ובכפוף לכל דין, באמצעות נוהל או הסכם מפורט, ככל שיידרש.

 

עמוד 1 מתוך 2

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.