עדת המכסות פרסמה הליך להעברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי.

מאתר מועצת החלב

במטרה לפתח ולייעל את ענף הבקר לחלב, להפחית את העלות הממוצעת לייצור חלב, להביא להפחתת מחיר החלב ומוצריו לצרכנים ולצורך שמירת ההתיישבות, סוכמו העקרונות בין נציגי החקלאות, מועצת החלב, משרד החקלאות, ומשרד האוצר.


הוצאות עקרונות מדיניות אלו לפועל, יבוצעו בהתאם להנחיות המשפטיות של משרדי החקלאות ובכפוף לכל דין, באמצעות נוהל או הסכם מפורט, ככל שיידרש.

 

הודעת המנהל הכללי של משרד החקלאות על מחיר המטרה לחלב בקר לרבעון ה-3.

לאור ההאטה בצמיחת שוק החלב מחד והגידול בייצור מאידך ולאור המחירים העולמיים  הנמוכים לאבקות חלב הוחלט על ידי מועצת המנהלים לעדכן את מדיניות התשלום לחלב עודף.

בהתאם לתקנה 32 ז (ו), היות ולא התקבלו בועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-20 אגורות לליטר. בקשות לקבלת מנת מכסה, בתמורה המעודכנת, יש להעביר עד ליום 6.2.18. למידע נוסף בענין העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן ולחלב עיזים לחץ כאן

מאתר יצרני החלב

אנו שמחים להגיש לכם את הסקירה השנתית לשנת 2016. בשנה זו גדל ייצור חלב הבקר בכ-80 מיליון ליטרים. בשיווק נרשם גידול מרשים של 3.5% במונחי חלב גולמי ואכן לשנת 2017 הוגדלה שוב המכסה הארצית לחלב ל-1.5 מיליארד ליטרים.

הגידול בשיווק של מוצרי חלב מייצור מקומי הוא למרות הגידול ביבוא גבינות מיובאות כתוצאה מפתיחת מכסות פטורות ממכס, ובקבוצת הגבינות הקשות נרשם גידול של שלושה אחוזים בשיווק של גבינות מייצור מקומי.

למכתב מועצת החלב לחץ כאן

להודעת משרד החקלאות על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן

להודעת משרד החקלאות על עדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב לחץ כאן

לפרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר לחץ כאן

במאגר תוכלו למצוא תשובות לשאלות נפוצות אודות חלב, תזונה, בריאות ועוד

לעיון במאגר: https://ask.milk.org.il/

מידע נוסף

  • קרדיט תמונה מקור:

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237