מידע בנושא ועדות קבלה

עתירה מינהלית שהגישו בני זוג כנגד ועדת ההשגות על החלטות ועדות הקבלה על ישובים בנגב ובגליל (להלן:"ועדת ההשגות") וכנגד מושב רמות.

העתירה הוגשה נגד החלטתה של ועדת ההשגות מיום 26.7.2023, במסגרתה נדחתה ההשגה שהגישו בני הזוג על החלטת ועדת הקבלה במועצה האזורית גולן שלא להמליץ על מועמדותם של בני הזוג למושב רמות, עקב אי התאמה לחיי חברה בקהילה.

עת"מ(נוף הגליל) 13328-08-23 סבח ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל ואח', פס״ד מיום 21/3/24

מידע נוסף

 • הערת מערכת

  מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
  לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

בני זוג הגישו עתירה מנהלית כנגד החלטת וועדת ההשגות שהותירה על כנה את החלטת וועדת הקבלה במועצה האזורית גליל תחתון (להלן: "וועדת הקבלה"), לפיה הוחלט לדחות את קבלת העותרים לישוב מסד בו התגוררו בשכירות למשך תקופה של חמש שנים.

עת"מ  (נצרת) 45219-01-23 טאניס ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל ואח', פס״ד מיום 06/07/23

 

 

מידע נוסף

 • הערת מערכת

  מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
  לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

לאחרונה אושר בכנסת החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 12), תשפ"ג-2023, שבו נקבעו מספר תיקונים בעניין סמכותה של ועדת הקבלה ביישובים הקהילתיים. 
התיקון בתוקף מיום ה-30 ביולי 2023.

ב-30.07.2023 נכנס לספר החוקים תיקון משמעותי בעניין הליכי הקבלה של מועמדים ליישובים קהילתיים בנגב ובגליל, לרבות הליכי הקבלה בהרחבות הקהילתיות.

השינויים בעניין ועדות הקבלה נעשו באמצעות תיקון נוסף לפקודת האגודות השיתופיות – תיקון מס' 12. שינויים אלה נוגעים בכמה עניינים מרכזיים, ועשויות להיות להם השפעות מיידיות, כמו גם השפעות ארוכות טווח. תיקון מס' 12 נותן ליישובים קהילתיים ציון דרך לחשיבה מחודשת על התנהלותם בנושאים של קבלה, צמיחה, תקנונים, החלטות פנימיות ואופי היישוב.

מידע נוסף

 • הערת מערכת

  מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
  לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

בימים אלה אושר בכנסת החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 12), התשפ"ג -2023 שבו נקבעו מספר תיקונים חשובים בסמכותה של ועדת הקבלה בישובים הכפריים.

החוק מחיל שני תיקונים עיקריים וקובע, כי יישוב קהילתי לא יהיה באזורי הנגב והגליל בלבד, אלא גם ביישובים שיוגדרו על ידי הממשלה כיישובים בעלי עדיפות לאומית לעניין תחום הבינוי והשיכון, למעט אזורי יהודה ושומרון. בנוסף עד התיקון אפשרה פקודת האגודות השיתופיות ליישובים קהילתיים לקיים הליך של בדיקת התאמה באמצעות ועדות קבלה אזורית באזורים על פי חוק הנגב והגליל ובתנאי שביישוב הקהילתי יש עד 400 בתי אב.

החוק שתוקן יתאפשר באופן מדורג גם ליישובים גדולים יותר להמשיך לקבל מועמדים בהליך שכולל ועדת קבלה וזאת, באמצעות הכנסה של הגדרה חדשה לפקודה של "ישוב קהילתי המשכי" – ישוב קהילתי שבו מספר יחידות הדיור ששווקו ינוע בין 400 ל- 700 ובלבד שהיישוב יקבל אישור להמשיך עם ועדת הקבלה מ'הוועדה לישובים קהילתיים'.

מידע נוסף

 • הערת מערכת

  מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
  לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

בית המשפט לעניינים מנהליים (כב' השופטת עירית הוד) דחתה את העתירה המנהלית שהגישו בני הזוג יוסף-יצחק ולאה טאניס, שהינם חסידי חב"ד, כנגד וועדת ההשגות, וועדת הקבלה האזורית של מועצה אזורית גליל-תחתון, והאגודה השיתופית מסד, בעניין קבלתם ליישוב מסד, בהתאם להליך הקבלה הקבוע בתיקון 8 לפקודת האגודות השיתופיות.

וועדת ההשגות דחתה את השגתם של טאניס על החלטת וועדת הקבלה האזורית, לדחות את מועמדות טאניס לקבלה ליישוב מסד, לאחר שטאניס התקשרו בהסכם לרכישת זכויות במגרש ביישוב, אחרי 5 שנות מגורים ביישוב בשכירות, וזאת בשל חוסר התאמה לחיי קהילה וחשש לפגיעה במרקם החברתי-תרבותי של היישוב.

ראשית, בית המשפט קבע כי מדובר בעתירה תיאורטית היות והסכם לרכישת הזכויות במגרש בוטל ע"י המוכרים בטרם הגשת העתירה, ובשל העובדה שטאניס אינם מתגוררים עוד ביישוב. לפיכך, קבע בית המשפט כי רק מסיבה זו ניתן לדחות את העתירה  על הסף.

בית המשפט סמך ידו על החלטת וועדת ההשגות, וקבע כי לא נפל בה פגם המצדיק את התערבותו. בית המשפט התרשם כי החלטת וועדת ההשגות אינה מבוססת על שיקולים שעניינם אפליה מטעמי דת או אורח חיים דתי, אלא על התרשמות מהמסכת העובדתית שעמדה בפניה, הכוללת מכתבים של תושבים רבים, ממנה עולה כי טאניס פעלו במהלך שנות מגוריהם ביישוב כשליחי חב"ד, והיו אקטיביים מאוד בפעילויות שיזמו ביישוב, עד כדי ניסיון לשנות את ציביון היישוב, דבר שגרם לפגיעה במרקם החברתי תרבותי.

 

עת"מ (נצרת) 45219-01-23 טאניס ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל ואח', (06.7.2023)

מידע נוסף

 • הערת מערכת

  מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
  לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

הצעת החוק לתיקון לפקודת האגודות השיתופיות (מס' 12) התשפ"ג – 2023 בעניין הרחבת התחולה לעניין ועדות קבלה הישובים קהילתיים אושרה בכנסת ב 25.7.2023.

לדברי ח"כ טל התיקון שעבר לחוק האגודות השיתופיות הוא בעל חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל ולמפעל ההתיישבות בנגב ובגליל.

מידע נוסף

 • הערת מערכת

  מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
  לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

השרה למשימות לאומיות, ח"כ אורית סטרוק: "מדובר בעדכון חוק משנת 2011 שהוכח שאינו מפלה ומטיב עם היישובים, אלא כיוון שהפך לחסם". יו"ר הוועדה, ח"כ אוהד טל: "החוק זוכה לקונצנזוס בחברה הישראלית ובבית הזה". עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל תנועת האיחוד החקלאי, ״קהילתיות היא ערך עליון בישובים האלה ויש לה השלכה על כל תחומי החיים". 

בתנועת האיחוד החקלאי מברכים את הממשלה על הצעת החוק לאפשר ועדות קבלה בישובים של עד אלף משקי בית.

בין מר גונן פירסטנברג (להלן: "התובע"), שהינו חבר קיבוץ גבע, לבין קיבוץ גבע – אגודה שיתופית (להלן: "הקיבוץ"), נתגלעו מחלוקות בדבר דיווחו של התובע על הכנסותיו ועל יציאתו לחופשה מיוחדת. עניינה של התביעה הינה בדבר חוסר הסכמת הצדדים למינוי בורר שיישב את המחלוקות.

ת"א (נצרת) 32262-12-21 פירסטנברג נ' קבוצת גבע, פס״ד מיום 26/05/22

 

 

מידע נוסף

 • הערת מערכת

  מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
  לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

עמוד 1 מתוך 3

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.