מידע בנושא ברית פיקוח

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ובעקבות המעבר לדיווח מקוון באמצעות האזור העסקי והצורך להסתגל למתכונת זו, רשמת האגודות השיתופיות מאפשרת ארכה להגשת הדוחות הכספיים עד ליום עד ליום 30 בספטמבר 2024.

פורסם עדכון למסלול מענקים ייעודי לשימור פעילות עסקית בחבל תקומה.

התכנית מיועדת לעסקים שפעלו בחבל תקומה נכון ליום 6 באוקטובר 2023, ומעוניינים לבצע השקעות ברכוש קבוע במטרה לחזור לרמת הפעילות ערב המלחמה ולהמשיך לפעול בחבל תקומה.

העסקים יוכלו לקבל מענק של עד 50% מהיקף ההשקעה.

ניתן להגיש בקשות עד ליום 29 באוגוסט 2024, בשעה 15:00. 

עסקים המגישים בקשות המסגרת המסלול המהיר ייבחנו לפי "כל הקודם זוכה".

בחוזר עדכון על הודעת המוסד לביטוח לאומי, כי בעקבות תיקון בחוק, המוסד לביטוח לאומי ישלם למעסיקים פיצוי עבור הפרשות סוציאליות לקופות או לקרנות, שהמעסיקים שילמו עבור העובדים בתקופה בה שירתו במילואים.

תקופת הזכאות לפיצוי הינה מה-7 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2024.

בחוזר מידע בדבר:
  • דיווחים על צריכת המים
  • דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

בחוזר עדכון בנוגע לנהלי בקשה לרישום, תיקון או שחרור שעבוד של אגודה שיתופית

מסלול המחזורים הינו מסלול המאפשר הגשת בקשה לפיצוי בגין נזק עקיף עבור עסקים, אשר נמצאים באזור המיוחד, כפי שהוגדרו על ידי המדינה, ולתקופות הרלבנטיות (נכון להיום, אוקטובר - דצמבר 2023).

הגשת התביעה לחודש אוקטובר 2023 - עד ל-19 באפריל 2024.

הגשת התביעה לחודשים נובמבר-דצמבר 2023 - עד ל-15 למאי 2024.

במסגרת הטופס החדש המעסיק נדרש למלא נתונים בחלק א' של הטופס ולהעבירו לעובד, אשר מצדו מתבסס על נתוני המעביד שהוזנו בחלק א', ואמור לציין את בחירותיו לעניין היבטי המס וזכויותיו הסוציאליות בחלק ב', ולהשיבו למעסיק בתוך 10 ימים. 
 
החלופות לבחירת העובד הן בין היתר של רצף זכויות פיצויים, רצף זכויות קצבה, פריסת הכנסות וחישוב נכון ומדויק של פטור המס המגיע בעת פרישה.
 
מילוי הטופס החדש דורש הבנה מעמיקה של דיני המס הנובעים מהנתונים, אשר המעביד מזין אותם ומהחלופות האפשרויות לעובד.
 
פרטים בחוזר.
 

בחוזר מידע בדבר:

תעריפי המים (כולל תעריפי הרכישה והמכירה של מים אצל ספקים פרטיים במגזר הכפרי לינואר 2024);

ספק כפרי רב יישובי.

עמוד 1 מתוך 5

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.