ימי חג בתשלום / שמואל גלנץ, עו״ד

שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

לאחרונה נדרשתי על ידי חקלאים מעסיקי עובדים זרים מתאילנד לתת מענה לשאלה בעניין תשלום עבור היום הראשון לחודש ינואר  2022 שנחשב אצלם כיום חג. יום זה חל השנה בשבת ומכאן השאלה.

להלן ארחיב ואפרט בעניין.

בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח – 1948 "שבת ומועדי ישראל – שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות –  הם ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל. לשאינם יהודים הזכות לקיים ימי מנוחה בשבתם וחגיהם". בהמשך הוסף גם יום העצמאות.

בהסכם ההעסקה שנערך על ידי משרד הפנים ושעליו חתומים העובדים התאים ומעסיקיהם נקבע: "...העובד מודיע בזאת למעסיק כי הוא בוחר לנצל את חופשת החג בהתאם למועד החגים הלאומיים של תאילנד". החגים הלאומיים התאילנדים הם החגים לעניין ימי החג בתשלום.
אלא שהאמור בסעיף הנ"ל בהסכם הינו אמירה שאינה ברורה דיה. העובדים התאים מכירים 6 ימי חג: 1.1 ראש השנה האזרחית, 13.4 ראש השנה התאילנדי – סונגקראן, 3.6 יום הולדת המלכה החדשה, 28.7 יום הולדת של המלך, 12.8 יום הולדת של המלכה האם, 5.12 היום הלאומי התאי. (בעבר, לפני מות המלך הקודם צויינו 4 ימים). מאידך, ברשימת החגים שמפרסמת שגרירות תאילנד בישראל עשרות "ימי חג" שלמעשה העובדים התאילנדים אינם מכירים כלל. לפיכך כדי למנוע אי הבנות ו"קנסות" מומלץ שמעסיק הקולט עובד זר יסכם עם העובד מה הם ימי החג אותם בוחר העובד לחגוג (אפשרי שילוב עם חגי ישראל) ולצרף נספח בהתאם להסכם ההעסקה.

בענף החקלאות קובע צו ההרחבה כי לעובד מגיעים 10 ימי חג בתשלום (ליהודים 9 ימי חגי ישראל ועוד יום בחירה 1). בהסכם הקיבוצי (1915) החל על חברי התאחדות האיכרים העובד זכאי ל-9 ימי חג בלבד בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה התש"א-1951.

בעובד חודשי אין משמעות להיותו של יום חג ביום המנוחה השבועית משום שמשולמת משכורת רגילה מלאה גם בחודש בו חל יום חג. לעומת זאת בעובד יומי / שעתי שזו מתכונת ההעסקה של רובם ככולם של העובדים התאילנדים הכלל הוא שעובד לא יקבל שכר אם יום החג חל ביום שבו לא אמור היה לעבוד.
בפס"ד בבית הדין הארצי לעבודה[1] נקבע כי: "עובד אינו זכאי לימי חג "החלים בשבת". נקודת המוצא היתה שממילא אותו עובד אינו עובד ביום שבת. בהתאמה, עובד יומי שעובד בקביעות בימים א'-ה', אינו זכאי לדמי חג בעד יום חג שחל ביום שישי. ממילא עובד כאמור לא הפסיד יום עבודה בשל חג שחל ביום שישי. את צו ההרחבה יש לפרש כקובע זכאות לכך שעובד המפסיד יום עבודה בשל חג מבין תשעת החגים הנקובים בצו ההרחבה, זכאי לתשלום דמי חגים בגין החג האמור."

בהערת אגב יצויין כי עובד בענף החקלאות המועסק בהיתר ביום המנוחה השבועית זכאי לשכר יסוד בשיעור 175% משכרו הרגיל.

הזכות לתשלום בעד ימי חגים אינה חלה גם במקרים הבאים: חג החל ב-3 חודשי העבודה הראשונים אצל המעסיק וכן אם העובד נעדר מעבודתו בימים הסמוכים לימי חג. כלומר, עובד תאילנדי ש"המשיך את יום החג" שלו בלא אישור ממעסיקו, אין האחרון חב בתשלום בעד יום חג זה. כנ"ל לגבי העדרות ללא רשות ביום לפני החג.
אגב, בפסק דין שעסק בעובד מוסלמי שנעדר ערב חג של דתו נפסק כי בהיעדרות עובד ערב החג שנועד להכנות לחג לא מתבטלת חובת תשלום יום החג בו חב המעסיק.
ימי החג המוכרים בחוק כחגי איסלאם הם: עיד אל פיטר – 3 ימים, עיד אל אדחה – 4 ימים, ראש השנה המוסלמי (האיג'ריס) – יום אחד, יום הולדת הנביא – יום אחד, יום עליית הנביא לשמיים – יום אחד.

תובנות:

  • לעובד שאינו יהודי הפריווילגיה לבחור ולהגדיר מהם ימי החג בהם ישבות ויקבל שכר כאילו עבד.
  • לא בכל מקרה זכאי העובד לתשלום בעד ימי חג בהם לא עבד.
  • יש לסכם מראש עם כל עובד שאינו יהודי מהם החגים שיחשבו כימי חג שבגינם יקבל שכר כאילו היו ימי עבודה.

האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי

 

[1] ע"ע 21920-02-13 דיאמנט צעצועים בע"מ נ' ולנטינה פרנצב ואח'

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות ביטול עסקאות ומתן ארכות בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1583 החלטה 1585 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.