עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל 1.7.2021 (מעודכן)

רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.

השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

 1. מים ביתיים עלייה במחירי הקנייה כמות מוכרת 21% מעל המוכרת 3.2%.
 2. עליה מזערית במחירי השפד"ן מ -1.416 ל- 1.43 ₪ בהתאם למתווה המוסכם עם רשות המים.
 3. מים לגינון עליה של 4.1% במחירי הקנייה ממקורות.
 4. להזכירכם רק אגודות שיש להם אישור מרשות המים יכולים למכור מים לגינון במחיר מופחת.
  תנאי נוסף שהאגודה גובה מחבריה את מחירי המים המירביים לפי תקנות רשות המים.

בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.

 

עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל מ 1.7.2021

    החל מ- 1.1.20
₪/מ"ק
החל מ- 1.7.20
₪/מ"ק
החל מ- 1.1.2021
₪/מ"ק
החל מ- 1.7.2021
₪/מ"ק
מים שפירים לחקלאות כמות בהקצאה 1.858 1.841 1.852 1.861
מים שפירים לחקלאות כמות נחרגת עד 10% 3.321 3.294 3.314 3.347
מים שפירים לחקלאות כמות נחרגת מעל 10% 6.071 6.090 6.025 4.936
מים שפירים לחקלאות באזורים נטולי חלופה * * * 1.567 1.581
שפד"ן כמות בהקצאה 1.348 1.337 1.416 1.430
שפד"ן כמות נחרגת עד 10% 3.321 3.294 3.314 3.347
שפד"ן כמות מעל 10% 6.071 6.090 6.025 4.936
מי קולחין באיכות נמוכה כמות בהקצאה 1.029 1.020 1.026 1.036
מי קולחין באיכות נמוכה כמות נחרגת עד 8% 1.286 1.275 1.282 1.295
מי קולחין באיכות נמוכה כמות נחרגת מעל 8% 1.54 1.530 1.539 1.554
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת כמות בהקצאה 1.196 1.186 1.193 1.205
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת כמות נחרגת עד 8% 1.495 1.483 1.491 1.506
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת כמות נחרגת מעל 8% 1.794 1.779 1.790 1.808
מים מליחים לחקלאות   1.385 1.374 1.383 1.397
מים מליחים שמוליכותם החשמלית
בין 1.9 ל- 2.65 (דצימוס)
  1.247 1.247 1.245 1.257
מים מליחים שמוליכותם החשמלית
בין 2.65 (דצימוס) 3.4
  1.163 1.163 1.162 1.173
מים מליחים שמוליכותם
בין 3.4 ל- 4.1 (דצימוס)
  1.053 1.053 1.051 1.061

 

טבלה לתעריפי מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקים ע"י מקורות

מחירי מקורות בשער האגודה ללא מע"מ תעריף מכירה מים ביתיים לפי מחירי תקנות רשות המים כולל מע"מ
  החל מ- 1.1.20 החל מ- 1.7.20   החל מ-1.1.2021 ₪/קוב החל מ-1.7.2021 ₪/קוב החל מ- 1.1.20 החל מ- 1.7.20 החל מ-1.1.2021 ₪/קוב החל מ-1.7.2021 ₪/קוב
כמות מוכרת 0.956 0.974 0.910 1.102 3.787 3.787 3.783

4.038

מעל למוכרת 6.071 6.090 6.025 6.217 9.863 9.863 9.858

10.114

מים לגינון ציבורי 4.786 4.804 4.743 4.936 7.634 7.634 7.634 7.890

עלות מוכרת לקידוחים ₪/קו"ב ( דמי מים) החל מ- 1.7.2021

  כמות   קידוח אחר   קידוח מי שתיה
בסיס
1.574

1.625
נוסף
0.507

0.558

 

בעלי בארות הפקה פרטית – על כל אגודה לבדוק האם דמי המים (לשעבר היטלי ההפקה) הם בהתאם לנוהל.

 

עומד לשרותכם בכל דבר וענין.

ב ב ר כ ה

ירון סולומון המחלקה להתיישבות

עודכן לאחרונה ב שלישי, 13 יולי 2021 11:02

פריטים קשורים

 • רשות המים דורשת להעלות את מחיר המים לחקלאות

  החקלאים: 'הצעה מנותקת' השר: 'לא אאפשר לייבש החקלאות'.

  כנסים מיוחדים יתקיימו בנושא במסגרת תערוכת אגרומשוב 14-15.6.2021

 • תעריפי יעד למים לחקלאות – יולי 2022 / בועז מקלר רו"ח יעקב צ'סנר כלכלן מנהל תחום המים

  תיקון 27 לחוק המים אשר נכנס לתוקפו באפריל 2017, שינה את משטר תעריפי המים לחקלאות, בסעיף 161 בחוק נקבע כי לקראת תום חמש שנים לתכולתו תציג רשות המים לכנסת את השפעות התיקון על תעריפי המים לחקלאות.

  רשות המים מבקשת כעת לקבוע מתווה המשך לתעריפי המים לחקלאות החל מיולי 2022, לטענתה כדי לתת וודאות תעריפית  לחקלאים.

   במסגרת זו פרסמה מסמך המלצות לעניין תעריפי יעד למים למטרת חקלאות לשנים הקרובות.

  כאן המקום לציין כי עוד במהלך חקיקת תיקון 27 סברנו כי המשטר החדש של דמי המים, אשר מטרתו הייתה לגבות כסף מהמפיקים הפרטיים למימון ההוזלה בשפירים לא יהווה סוף פסוק מאחר והוא לא יענה על תחזיות הגביה.

  במתווה הנוכחי מוצעת התייחסות לכל סוגי המים לחקלאות, שפירים, מליחים, קולחים ושפד"ן

 • עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב - ינואר 2021

  ספר תעריפי המים המעודכן לשנת 2021 הועלה לאתר רשות המים.

 • עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל 1.7.2020

  רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.

  השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237