הסדרת שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושב- עדכון / בועז מקלר רו"ח, אורי ריטוב מנהל מערך תכנון ומקרקעין

13 ינו 2021 המחברת/ת:
בועז מקלר רו"ח בועז מקלר רו"ח

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 15.12.2020 אושרה בין השאר הצעה לתיקון פרק משנה 8.9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב.

התיקון להצעה נחתם ע"י שר האוצר ב 7 לינואר 2021.

ראו חוזרינו 105/2020 "הסדרת שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושב"

נציין כי ההתייחסויות הבאות לא קיבלו ביטוי בהחלטת התיקון:

א) לא נקבע מנגנון של  הפחתת היטל השבחה ששולמו מסכום דמי השימוש השנתיים. למרות האמור לא נקבע כי יועבר חלף היטל השבחה כמשמעותו בסעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.

משמעות: הטלת היטל השבחה בנוסף לדמי שימוש בשיעור 5% הינה תשלום הגבוה בעשרות אחוזים מעבר לשווי השימוש השנתי הנכס.

ב)  גביית תשלומי דמי שימוש בגין תקופת עבר יחד עם תשלום דמי חכירה מהוונים עבור השימוש העתידי בנכס משמעותם - תשלום מעבר לשווי הנכס.

לא ניתנה אפשרות כעבר, לפיה בהסדרת שימושים ישולמו דמי חכירה מהוונים ממועד השימוש בנכס ללא תשלום נוסף ומכביד של דמי שימוש.

ג) לא התקבלו בקשות התנועות ההתיישבותיות כדלהלן:

  1. להוריד את מגבלת הגיל הקבועה בסעיף 8.9.4 (ב).
  2. לקבוע כי על שיעור התשלום הקבוע בפרק משנה 8.9, תחול הטבת אזורי עדיפות לאומית, עבור כל השימושים שניתן להסדירם בהתאם לפרק המשנה בדומה להחלת ההטבה על שימוש למבני קיט כפרי.

    יצוין כי מרבית הישובים החקלאיים נמצאים באזורי עדיפות בגליל ובנגב שם ניתנות הטבות רבות היקף לטובת הקטנת חיכוך החוכרים עם רמ"י כגון הקניית בעלות על שטח למגורים של עד 3 דונמים ללא כל תמורה.
  1. להחיל את הוראות הסעיף גם על המגזר הקיבוצי, כפי שסוכם עם נציגי משרד המשפטים והאגף החקלאי של רמ"י.

 

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות ביטול עסקאות ומתן ארכות בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1583 החלטה 1585 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.