שינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע - עדכון / בועז מקלר רו"ח, אילן כהן מנהל מערכות מידע

בועז מקלר, רו״ח בועז מקלר, רו״ח

רשות מקרקעי ישראל פרסמה את סיכום ישיבת המועצה מיום 8.9.2020.

לעניין השינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע פורסם כדלקמן:

"המועצה אישרה עדכון מפת הנחות אזורי עדיפות
המועצה אישרה שינויים בהנחות בקרקע באיזורי עדיפות לאומית.

השינוי מתייחס, בין היתר, לעדכון דירוג היישובים למתן הנחות במגורים, דירוג אליו נצמדת רשות מקרקעי ישראל גם בהקצאות למסחר, תעסוקה במשבצת ומוסדות ציבור.

מטרת השינוי היא להצמיד את דירוג המועצה למפת העדיפות הלאומית הכללית של הממשלה – החלטת ממשלה מספר 3738 מיום 15.4.18 ולדירוג משרד השיכון של היישובים במפה הכללית למתן הטבות בתחום השיכון – החלטה מספר 4302 מיום 25.11.18.

יצויין כי הצעה זו הייתה אמורה להידון במועצה כבר בינואר 2019 ואולם בשל פיזור הכנסת ומגבלות קבלת החלטות בעת ממשלת מעבר התעכב הדיון בנושא.

אימוץ הדירוג העדכני של משרד השיכון יביא לכך שמשרד הבינוי השיכון ורשות מקרקעי ישראל יעניקו את הטבות באותם יישובים מבלי ליצור מצב שהנחה הניתנת על ידי משרד אחד מממנת את התשלום למשרד האחר"

ההחלטה שהתקבלה כוללת שינויים נוספים המפורטים בנוסח שפורסם.

השינויים בסיווג אזורי עדיפות

בהחלטה זו מצמידה רשות מקרקעי ישראל את סיווג אזורי העדיפות להחלטת ממשלה מספר 4302 מיום 25.11.2018 שעניינה "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון"

להלן השינויים הצפויים בסיווג הישובים:

"רשימת ישובים שסיווגם צפוי לעלות" הרצ"ב.

"רשימת ישובים שסיווגם צפוי לרדת" הרצ"ב.

תקרת ההנחה הסוציואקונומית בישובים באזורי עדיפות לאומית

ההחלטה שהתקבלה שונה מהותית מהצעת ההחלטה שפורסמה לקראת ישיבת המועצה ב 8.9.2020. ראו חוזרנו 66/2020 "הצעה לשינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע".

בניגוד מוחלט להצעת ההחלטה שביטלה את תקרת ההנחות בישובים להם דירוג סוציואקונומי 8 ומעלה הוחלט על המשך הגבלת ההנחות בתקרה.

שינוי מהותי זה בין נוסח הצעה לנוסח שהוחלט עליו (אשר עדיין לא פורסם) נעשה למרות מאבק ממושך של ראשי הרשויות של מ.א. משגב, מ.א. עמק יזרעאל ומ.א. גליל תחתון שביקשו לבטל את תקרת ההנחה הסוציואקונומית בישובים באזורי עדיפות בנגב ובגליל.

נכון לכתיבת חוזר זה נקבעו תקרות הנחה כדלקמן:

- לישובים בסיווג סוציואקונומי 8 200 אלף ש"ח

- לישובים בסיווג סוציואקונומי 9,10 100 אלף ש"ח

נציין כי מבחן הדירוג הסוציואקונומי שונה והוא נעשה מעתה עפ"י הישוב ולא המועצה האזורית כפי שנעשה עד כה.

הנפגעים העיקריים מהחלטה החדשה בנוסח דלעיל הם 21 ישובים רובם ישובים קהילתיים בדירוג סוציואקונומי 9 במ.א משגב ומ.א עמק יזרעאל, וכמובן כל הישובים באזורי עדיפות לאומית א' שאינם בקווי העימות.

הוראת מעבר

המועצה דנה בהוראות מעבר ביחס לישובים שסיווגם ירד. למיטב ידיעתנו תקבע הוראת מעבר למי שישלים להגיש את מסמכי ההקצאה לרמ"י עד 31.12.2020.

נמשיך לעדכן אתכם כאשר יתבהרו ההחלטות ויפורסם הנוסח הסופי שלהם.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שימושים נלווים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.