נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנת 2019

04 פבר 2019
אושרו הנהלים למימוש ההשקעות לפי הסכם המים החדש שנחתם בין משרד החקלאות האוצר והתאחדות חקלאי ישראל.

מטרת הנוהל הגדרת הקריטריונים והנהלים בכל הנוגע למתן תמיכה לאגודות ולמשקים החקלאיים שתעריף המים שלהם עלה או צפוי לעלות במשך חמש שנים שבין 1.7.17 ל- 30.6.22.

התמיכה נועדה לסייע בידיהם של האגודות והמשקים להתמודד עם עליות מחירי המים הנובעת מהשינוי עקב תיקון 27 לחוק המים.

רצ"ב צילום של סעיפי ההשקעה ונספח א' המאושרים להשקעה.

בעיקרון ניתן להשקיע בשני מסלולים.

 1. מסלול משולב – מתחלק לשניים: 20% מסכום הזכאות ניתן לקבל במזומן. מתוך יתרת 80% מהזכאות ניתן לקבל מענק בשיעור 70%.
 2. מסלול רגיל – קבלת מענק של 80% ומגובה הזכאות.

מומלץ להגיש לאלתר תוכניות השקעה לשיפוט במחוזות משרד החקלאות באזורכם. יוכרו חשבוניות מיום 1.1.2017 ואילך.

לפרטים נוספים - ירון סולומון This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.או בטל 03-5610621

פריטים קשורים

 • בג״צ דחה עתירת חקלאי לקבלת מכסות המים באופן פרטני ולא באמצעות האגודות השיתופיות

  התאחדות חקלאי ישראל: "מברכים את בג"צ שהחזיר את הדיון לפורום הציבורי שם צריך להתנהל. בג"צ למעשה מבין כי בלי האגודות החקלאיות השיתופיות , אפשר לפרק את כל החקלאות המאורגנת וכל בעל הון מתל אביב יוכל לרכוש קרקע ומים ולעשות בהם כאוות נפשו"

 • עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל 1.1.19

  רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים. השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

  בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.

 • אושר סופית: צמצום מספר תאגידי המים והביוב

  מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק תאגידי  מים וביוב (תיקון מס' 12), התשע"ט-2018 של חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי כנסת.

  מוצע לקבוע הוראות שונות לקידום יישום המתווה לצמצום של מספר תאגידי המים והביוב באמצעות תיקונים הנוגעים למעבר להפעלת משק המים והביוב באמצעות תאגידים אזוריים שיספקו שירותי מים וביוב לכמה רשויות מקומיות. במסגרת זו מוצע לקבוע כי מספרם של התאגידים האזוריים לא יעלה על 30. כמן כן, מוצע להקשות על מתן פטור לתאגיד מהחובה להתמזג לתאגיד אזורי, ולהעביר את הסמכות לתת פטור כאמור ממועצת רשות המים לידי שר האנרגיה, בהתייעצות עם מועצת הרשות ובהסכמת שרי האוצר והפנים. כמו כן, מוצעים תיקונים נלווים שנועדו לשפר את יעילותם ותפקודם של תאגידי המים והביוב ואת רמת השירות שהם נותנים לצרכנים. בין התיקונים הנלווים כאמור, מוצע לחייב תאגיד מים וביוב להתקין מערכת קריאה מרחוק שתשדר את נתוני צריכת המים באופן תדיר ובזמן אמת, וכן לחייב את מועצת רשות המים לקבוע תעריפים מופחתים בשל נזילה.

 • התאחדות חקלאי ישראל: "לא נהיה 'שפחתה החרופה' של ממשלת ישראל ורשות המים"

  רשות המים צפויה היום להעביר במליאה את תכנית הקצאות המים לשנת 2019 במסגרתן תבקש לקצץ דווקא לחקלאים את מכסות המים, זאת למרות שהתחזיות מראות על גידול אפשרי בכמות מי הגשמים; התאחדות חקלאי ישראל שלחה מכתב חריף לרשות המים ולמשרד האנרגיה: "אתם ממליצים לקצץ מראש את הכמות לחקלאות עוד בטרם ירדה טיפה אחת של גשם. אנו דורשים מכם, בטרם יתגלגלו הדברים למאבקים קשים להסיר את ״המאכלת״ מגרונם של חקלאי ישראל"

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237