עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל 1.1.19

רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים. השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.

עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל מ 1.1.19 כפי שפורסמו ע"י רשות המים.

המחירים הם ללא מע"מ בשער האגודה

החל מ- 1.1.19 ₪/מ"קהחל מ- 1.7.18 ₪/מ"ק    
2.007 1.998 כמות בהקצאה מים שפירים לחקלאות
3.300 2.797 כמות נחרגת עד 10% מים שפירים לחקלאות
5.708 5.291 כמות נחרגת מעל 10% מים שפירים לחקלאות
1.116 1.112 כמות בהקצאה שפד"ן
3.300 2.797 כמות נחרגת עד 10% שפד"ן
5.708 5.291 כמות מעל 10% שפד"ן
1.023 1.018 כמות בהקצאה מי קולחין באיכות נמוכה
1.278 1.273 כמות נחרגת עד 8% מי קולחין באיכות נמוכה
1.534 1.776 כמות נחרגת מעל 8% מי קולחין באיכות נמוכה
1.189 1.184 כמות בהקצאה קולחין להשקיה בלתי מוגבלת
1.486 1.273 כמות נחרגת עד 8% קולחין להשקיה בלתי מוגבלת
1.784 1.776 כמות נחרגת מעל 8% קולחין להשקיה בלתי מוגבלת
1.508 1.502   מים מליחים
1.357

1.352

  מים מליחים שמוליכותם החשמלית
בין 1.9 ל- 2.65 (דצימוס)

טבלה לתעריפי מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקים ע"י מקורות

תעריף מכירה מים ביתיים לפי מחירי תקנות רשות המים כולל מע"מ

מחירי מקורות בשער האגודה ללא מע"מ

 
החל מ- 1.1.19 החל מ- 1.7.18 החל מ- 1.1.19 החל מ- 1.7.18  
3.34 3.068 0.594 0.378 כמות מוכרת
9.415 8.902 5.708 5.291 מעל למוכרת
7.216 6.932 4.385 4.222 מים לגינון ציבורי

בעלי בארות הפקה פרטית – על כל אגודה לבדוק האם דמי המים (לשעבר היטלי ההפקה) הם בהתאם לנוהל.

עודכן לאחרונה ב חמישי, 10 ינואר 2019 14:20

פריטים קשורים

 • אושר סופית: צמצום מספר תאגידי המים והביוב

  מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק תאגידי  מים וביוב (תיקון מס' 12), התשע"ט-2018 של חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי כנסת.

  מוצע לקבוע הוראות שונות לקידום יישום המתווה לצמצום של מספר תאגידי המים והביוב באמצעות תיקונים הנוגעים למעבר להפעלת משק המים והביוב באמצעות תאגידים אזוריים שיספקו שירותי מים וביוב לכמה רשויות מקומיות. במסגרת זו מוצע לקבוע כי מספרם של התאגידים האזוריים לא יעלה על 30. כמן כן, מוצע להקשות על מתן פטור לתאגיד מהחובה להתמזג לתאגיד אזורי, ולהעביר את הסמכות לתת פטור כאמור ממועצת רשות המים לידי שר האנרגיה, בהתייעצות עם מועצת הרשות ובהסכמת שרי האוצר והפנים. כמו כן, מוצעים תיקונים נלווים שנועדו לשפר את יעילותם ותפקודם של תאגידי המים והביוב ואת רמת השירות שהם נותנים לצרכנים. בין התיקונים הנלווים כאמור, מוצע לחייב תאגיד מים וביוב להתקין מערכת קריאה מרחוק שתשדר את נתוני צריכת המים באופן תדיר ובזמן אמת, וכן לחייב את מועצת רשות המים לקבוע תעריפים מופחתים בשל נזילה.

 • התאחדות חקלאי ישראל: "לא נהיה 'שפחתה החרופה' של ממשלת ישראל ורשות המים"

  רשות המים צפויה היום להעביר במליאה את תכנית הקצאות המים לשנת 2019 במסגרתן תבקש לקצץ דווקא לחקלאים את מכסות המים, זאת למרות שהתחזיות מראות על גידול אפשרי בכמות מי הגשמים; התאחדות חקלאי ישראל שלחה מכתב חריף לרשות המים ולמשרד האנרגיה: "אתם ממליצים לקצץ מראש את הכמות לחקלאות עוד בטרם ירדה טיפה אחת של גשם. אנו דורשים מכם, בטרם יתגלגלו הדברים למאבקים קשים להסיר את ״המאכלת״ מגרונם של חקלאי ישראל"

 • נוהל תמיכה בצרכנים במערכת הארצית אשר ישיבו מרצון הקצאת מים שפירים או חלקה הימנה בשנת 2018

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") מודיע על האפשרות למתן תמיכה לחקלאים במערכת הארצית אשר ישיבו מרצון הקצאת מים שניתנה להם לשנת 2018 או חלק ממנה– הכל בהתאם להוראות הנוהל המצורף, בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי לנושא ובהתאם להוראות תכ"מ 16.2.1.

 • החברה לפיתוח הגליל- על הממשלה להכין תכנית לפיצוי החקלאים במקרה של שנה שישית לבצורת

  עקב המודלים והתחזיות הקודרות שפורסמו בשבוע האחרון על ידי רשות המים, המנבאות חורף שחון נוסף, בחברה לפיתוח הגליל החלו לפעול על מנת לצמצם נזקים העשויים לפגוע בחקלאי הגליל כתוצאה משנת בצורת שישית ברציפות.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237