עובדים זמניים בחקלאות – פתרון חלקי למצוקת כח האדף בענף? / שמואל גלנץ, עו״ד

"היסטוריה"

החלטת ממשלה לאפשר הבאת 500 עובדים עונתיים לחקלאות בכל שנה הובילה לחתימת הסכם בין מדינת ישראל לסרילנקה. ההחלטה היא פרי ניסיון של הבאת עובדים זרים לתקופה בת מספר חודשים. הניסיון שהחל כיוזמה של משרד החקלאות ובשיתוף משרד הפנים בא בשל המצוקה בענף בהקשר למכסות עובדים זרים במסלול המקובל.

הניסיון מלמד שבשנים קודמות לא היתה הענות משמעותית לאופציה. שנת 2013 היתה שנת ההשקה של התכנית במסגרתה שהו בישראל 79 עובדים. בשנת 2014 – 64 עובדים, בשנת 2015 – 79 עובדים, בשנת 2016 – 359 עובדים (הנתונים נכונים לסוף שנה), ב-31.3.17 שהו בארץ במסגרת התכנית 376 עובדים.

השנה במיוחד מורגשת מצוקה קשה וחוסר גדול בעובדים בחקלאות. הדברים מתבטאים בהתמשכות יוצאת הדופן בעונת קטיף ההדרים ובאי יכולת לקטוף זנים שונים בעיתוי הרצוי. כך גם מורגשת בעונה זו מצוקה בענף המטעים עת יש קושי בעמידה בקצב הדרוש בקטיף פירות הקיץ.

במאמץ לאתר עובדים מכל מקור מוצעת האפשרות לניצול מסלול העובדים העונתיים ולהקטין במעט את החסר בידיים עובדות זמינות. מטרת הכתוב הוא להביא לידיעת החקלאים אפשרות זו.

תנאים ונהלים

 1. מותרת כאמור הבאת 500 עובדים לשנה מסרי לנקה. משך שהייתם בישראל יהיה לתקופה של בין 4 חודשים ל-8 חודשים.
 2. מותרת הזמנת עובד ששהה במשק בעונה/ות קודמת/ות לתקופה מצטברת (נטו) של 63 חודשים – ניתן לנצל הכשרה והכרות קודמת – יתרון משמעותי.
 3. הזמנת עובד עונתי מתאפשרת למי שמחזיק היתר להעסקת עובד זר רגיל ובלבד שבעל ההיתר לא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים וכד' וכן שלא ביצע בעבר הפרות חמורות כלפי עובדים זרים.
 4. העסקת עובד עונתי מותרת למשך התקופה כפי שצויינה בהזמנת העובד (בהתאם גם נחתם הסכם העסקה) ועל המעסיק להעסיק את העובד בכל התקופה.
  ניוד עובד עונתי למעסיק אחר (להבדיל מהעברה באישור משרד הפנים) אינו מותר כך גם בתקופת שהייתו של עובד עונתי במשק לא יאושר ניוד של עובד זר למעסיק אחר. יודגש, חקלאי שקיבל עובד עונתי רשאי לקבל עובדים זרים מנויידים אבל לא תאושר בקשתו לנייד עובדים הרשומים על שמו לאחרים.
 5. חקלאי רשאי להגיש בקשה לעובד עונתי אחת לשנה לתקופה רצופה אחת. אין אפשרות להזמין עובדים עונתיים לתקופות שונות בשנה קלנדרית אחת.
  ניתן להגיש בקשה לעובד עונתי חוזר ובלבד שחלפו 4 חודשים מיום יציאתו הקודמת של העובד.
 6. בקשה לקבלת עובד עונתי צריך שתהא מוגשת 3 חודשים קודם למועד הרצוי לקבלת העובד.

עלויות וחובות אחרות

 1. אגרות – על מזמין עובד עונתי לשלם אגרת בקשה, אגרה שנתית, אגרת רישיון ואגרת כניסה, סה"כ עלות האגרות לעובד המוזמן ל-6 חודשים מגיעה ל- 2,150 ₪.
  סכום זה יש לשלם לאחר קבלת האישור מרשות האוכלוסין.
 2. על המעסיק להפקיד מראש 500 ₪ בגין כל חודש עבודה של כל עובד עונתי עוד בטרם הגעת העובד לישראל (פקדון ע"ח תנאים סוציאליים).
 3. על המעסיק להשתתף בעלות כרטיס הטיסה (שרוכש העובד) בסך 1,500 ₪ גם סכום זה מופקד מראש. המעסיק מחוייב להסיע את העובד משדה התעופה בהגיעו להסיעו לשדה התעופה בתום תקופת ההסכם.
 4. על החקלאי המעסיק חובה לספק לעובדים העונתיים מגורים הולמים וכן לרכוש עבור העובד ביטוח רפואי.
 5. חקלאי המזמין עובד עונתי מחוייב להעסיקו במשרה מלאה לכל תקופת ההסכם ולשלם לעובד שכר כדין לרבות המתחייב מההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בחקלאות.

תובנות לסיכום

בצוק העיתים מסלול זה של עובדים עונתיים ראוי לבחינה למרות עלותו הגבוהה יחסית. יחד עם זאת נכון ומוצדק יהא לפעול להגדלת מספר העובדים העונתיים ובמקביל להקטנת עלויות העבודה של עובדים אלו (אבסורד זועק לשמיים הוא החיוב להפקיד 500 ₪ לחודש בעד פנסיה ופיצויי פיטורים).

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.