הקצאת קרקע לשימושים נלווים בחלקת המגורים של הנחלה / מיכל בוסל, עו״ד

לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל הודעה המבהירה את התנאים לקיום שימושים של תעסוקה לא חקלאית מסוג "שימושים נלווים" במושבים.

"תעסוקה לא חקלאית" היא פעילות שאינה למטרה חקלאית ובכלל זה, שימושים נלווים, על פי תוכנית תקפה בהתאם לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, או על פי היתר בנייה תקף לשימוש חורג שניתן כדין. הנושא מוסדר כיום בהחלטת מועצה 1464.

"שימושים נלווים לחקלאות" מוסדרים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1316. המדובר בפעילות כלכלית בשטח הנחלה שיש לה זיקה לפעילות החקלאית של בעל הנחלה, וזאת על מנת לאפשר גיוון תעסוקתי במרחב הכפרי.

ישנן שלוש קטגוריות של "שימושים נלווים לחקלאות": 

  1. שימוש נלווה לגידול בעלי חיים: שירותי טיפול, אחסנת בעלי חיים, ריפוי וטיפול באמצעות בעלי חיים, ליטוף בעלי חיים, חנות לממכר בעלי חיים וציוד לגידולם, רכיבת טיפולית ולימודי רכיבה.
  2. עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית: עיבוד ראשוני עצמי אשר עיקרו תוצרת חקלאית של הנחלה, מן החי והצומח והוא אחד מאלה: ייצור שמן מזיתים – בית בד; ייצור יין מענבים – יקב; ייצור גבינות מחלב – מגבנה; ייצור בשמים וסבונים מצמחי תבלין ובושם; ייבוש תבלינים ופרחים; ייצור ריבות ותמציות.
  3. פעילות תיירותית וחינוכית: פעילות המבוססת על פעילות חקלאית המתקיימת בנחלה, הצגת הענף החקלאי ומוצריו, השתתפות בחוויית בקטיף, האסיף או החליבה או שימוש במבנה קיים ושימורו לצורך הצגת מורשת ההתיישבות.

בהתאם להחלטה, כל בעל זכויות בנחלה רשאי לפנות לרמ"י בבקשה לבנות מבנה חדש בתחום חלקה א' שברשותו, או לאפשר שימוש במבנה קיים המצוי בתחום חלקה א' שברשותו, למטרת שימושים נלווים.

ההחלטה קובעת את המיקום המותר לכל שימוש נלווה והיקפי הבנייה המותרים, בהתאם לשימוש.

היקף הבנייה של השימוש הנלווה לא יילקח במניין השטחים המותרים לפל"ח (500 מ"ר), למעט חנות ממכר ו-30% מהשטח לעיבוד תוצרת חקלאית.

ביצוע פעילות של תעסוקה לשימושים נלווים בחלקת המגורים עומדת לבעל הזכויות בנחלה בלבד, ללא זכות לשותפות או להשכרה. אולם הפעלת התעסוקה על ידי "קרוב משפחה" (כהגדרתו בהחלטות רמ"י) המתגורר בנחלה, לא תיחשב השכרה או שותפות אסורה.

יודגש כי זכויות הבנייה במבנה שימושים נלווים יישארו תמיד חלק בלתי נפרד מהנחלה, ולא תתאפשר העברת הזכויות למבנה השימוש הנלווה בנפרד מהנחלה.

בנוסף, הגשת בקשה להקצאת קרקע לשימושים נלווים תוגש לרמ"י בכפוף לקבלת מסמך המלצה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

יתר על כן, אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה. כמו כן, ביצוע העסקה כרוך בתשלום דמי חכירה מהוונים או דמי שימוש כמפורט בהחלטה 1316. ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר ככל שקיימים לנחלה, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי להשלמת העסקה.

במקביל לקידום ביצוע ההחלטה במושבים, מתקיים (עדיין...) מו"מ על אופן יישומה של ההחלטה המקבילה בקיבוצים, החלטה 1472- התעסוקה הלא חקלאית בשטח מחנה הקיבוץ.

 

חוזר מס׳ 6/17 של משרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא

* האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג. 

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.