תופסק פעילותה של חוות לולים שהוקמה בהשקעה של מיליונים בשל קרבתה לחוות לולים אחרת

28 יונ 2016 המחברת/ת:
איתן מימוני איתן מימוני

הרקע

בשנת 2004 החל יעקב לפעול לקבלת אישורים לבניית חוות לולים בשטח הנמצא במושב גורן, שגובל בשטח קיבוץ אילון, שם קיימת חוות לולים פעילה החל משנות החמישים. כאשר הוועדה המקומית המליצה לוועדה המחוזית לאשר את תכניותיו של יעקב, היא ציינה שיש לוודא שישמרו הוראות משרד החקלאות, אשר מורות על מרחק 300 מטר בין חוות לולים, שייעודן בין היתר למנוע הפצת מחלות בין חוות.

הקיבוץ הודיע למהנדס הועדה המקומית כי אינו מתנגד להקמת הלולים ע"י יעקב, כל עוד המרחק מחוות הלולים שבקיבוץ לא קטן מהמותר. בהמשך חזר על התנגדותו להקמת חווה באופן מנוגד להוראות, והתריע בדבר קיומן של חוות לולים נוספות.

בשנת 2007 הוגש דיווח ע"י מודד, המאשר כי בטווח של 300 מטר מסביב לחוות הלולים המתוכננת אין אף מבנה או לול אחרים, וב-2008 אושרה התוכנית. יעקב החל בהשקעת מיליונים בהקמת החווה, אך התברר כי המרחק המקסימאלי הקיים בין החוות הוא 127 מטר.

בשל האמור, הגיש הקיבוץ תביעה, להפסקת השימוש בחוות הלולים אשר יעקב הקים והפעיל, בטענה שהיא ממוקמת במרחק קטן מהמותר בהוראות, וכי ההיתר להקמתה ניתן שלא כדין, על בסיס נתון שגוי.

מנגד טען יעקב בין היתר להעדר סמכות וכי תוקף היתר הבניה אינו מענינו של הקיבוץ אלא של הרשויות. כן טען לשיהוי חמור, עת ההליך  נמשך זמן רב והקיבוץ היה מודע לו. הוסיף יעקב, כי הקיבוץ מנסה לתקוף מעשה עשוי ומוגמר שאף תרם לו.

לגופו של עניין טען יעקב, שהלולים הנמצאים בקיבוץ לא היו בשימוש בעת הרלוונטית, וזו הסיבה שלא צוינו באישור המודד, כך שלא בוצעה הטעייה. לשיטתו, הקיבוץ לא התנגד להיתר ואף הסכים לו ובכך יצר מצג שווא עליו הסתמך יעקב. המודד טען היא כי הסתמך על דברי יעקב שהחווה איננה פעילה.

דיון והכרעה

ביהמ"ש מצא כי הקיבוץ עמד על זכויותיו בדבר הצורך במרחק מינימלי כנדרש בדין כבר מלכתחילה, ומשנוכח הקיבוץ שניתן היתר בניגוד לדין, ניהל מו"מ במטרה למצוא פיתרון, אך זה לא צלח ולכן הגיש תביעה. נקבע כי אין בהתנהלות זו משום שיהוי או וויתור על זכויות שיש בהם כדי לדחות את התובענה, ולא ניתן לייחס לקיבוץ מצג שווא.

ביהמ"ש דחה את טענתו של יעקב כי החווה לא פעילה ולכן יכול היה להתעלם מקיומה, תוך שנקבע כי יש קושי להאמין שלא ידע על פעילותה של החווה, לאור ניסיונו בתחום, מיליוני השקלים אשר השקיע בחוותו וכן קרבתה וגודלה של החווה.

לגבי טענת המודד, כי הסתמך על דבריו של יעקב, נקבע שאין מקום להסתמכות של בעל מקצוע על בדיקות של אחרים שאינם בעלי מקצוע, ומכל מקום באישורו דיווח כי אין כלל מבנים במרחק 300 מטר. לאור הציון המדויק של אותו מרחק אשר נדרש בהוראות, הסיק ביהמ"ש שיעקב דאג לאישור כפי שהוגש.
תכלית ההוראה בענייננו היא מניעת הפצת מחלות בין לולים סמוכים, במטרה להגן על הציבור הרחב ובעלי הלולים הקיימים, והיא המזכה את הקיבוץ בסעד להפסקת פעילות לולו של יעקב.

סיכום
נקבע כי היתר הבנייה, אשר ניתן ליעקב עבור בניית הלול, הושג ע"פ נתון שגוי ומטעה ועל כן אין לו כל נפקות. לאור הפרת החובה החקוקה כמפורט והפרת התקנה בדבר מרחק בין חוות לולים, ניתן לקיבוץ סעד לפיו יצווה על יעקב לחדול משימוש בחוות הלולים שלו, כאשר הצו ייכנס לתוקפו בינואר 2012.
יעקב חויב לשלם לקיבוץ הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 30,000 ₪.

8211-10-11 (שלום)(עכו) קיבוץ אילון אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' יעקב ואח', פס״ד מיום 20/03/16

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.