ביהמ"ש הכריע כי חדר האוכל והמכבסה ביישוב השיתופי לא ייחשבו כחלק מבית המגורים לענייני ארנונה / איתן מימוני, עו״ד

29 מאי 2016 המחברת/ת:

ביהמ"ש הכריע כי חדר האוכל והמכבסה ביישוב השיתופי לא ייחשבו כחלק מבית המגורים לענייני ארנונה / איתן מימוני, עו״דהרקע

שלושה יישובים שיתופיים, המצויים בתחום שיפוטה של המועצה האזורית גלבוע, עררו על שומות ארנונה שהוציאה המועצה לנכסים שונים ביישובים. ועדת הערר דחתה את מרבית טענותיהם, והותירה את פריטי הסיווג שנקבעו בידי המועצה. בפנינו ערעור על החלטת ועדת הערר.

לגופם של סיווגי הארנונה, טענו היישובים, כי לאור הייחודיות של אורח החיים השיתופי, יש לסווג את נכסי השירותים הניתנים לכלל החברים כחלק ממבנה המגורים, או לחילופין לסווגם בסיווג זול יותר מאלו שמסווגת המועצה.

טענת היישובים, שביישוב השיתופי משפחה מקבלת שירותים שונים מחוץ לביתה, כגון המכבסה וחדר האוכל, וכתוצאה מכך מבנה מגוריהם קטן יותר, היות שאין צורך להקצות מקום למכונת כביסה, או למטבח גדול. בשל כך, לשיטתם, יש לסווג את מבני השירות כמבני מגורים, כפי שמשפחה בעיר עושה שימושים שונים במבנה המגורים שלה, כגון כביסה ובישול, אך עדיין כלל המבנה ייחשב, לצרכי ארנונה, כ"מבנה למגורים".

כן, טענו היישובים, כי בעת סיווג הנכסים, יש להביא בחשבון את העובדה שהשימוש לא נעשה בתמורה כספית או למטרות רווח, וכל תכליתם היא מתן שירות.

דיון והכרעה

ביהמ"ש דן במסגרת הנורמטיבית לקביעת סיווג נכסים לשם הטלת ארנונה, וקבע שמטרת חוק ההסדרים היא לקבוע קריטריונים ברורים ואחידים בהטלת ארנונה, למען וודאות ושוויון. ע"פ חוק זה, יש להביא בחישוב הארנונה את שטחו של הנכס, סוג הנכס, השימוש שנעשה בו ומיקומו.

בקביעת סוג הנכס, על הרשות לבחון את המאפיינים השונים של השימוש שנעשה בו, והאם הם הולמים את הסוג אליו היא מכוונת בתוך צו הארנונה.

ביהמ"ש החליט שאין לסווג את הנכסים השיתופיים כחלק ממבנה המגורים. ראשית, משום שהמחוקק הורה לבדוק מה הוא השימוש בפועל, ושנית מאחר ומצא שלא ניתן לראות עיגון לשוני ו/או תכליתי, לפרשנות לפיה מבני השירותים עונים על הגדרת "מבנה למגורים". כך גם נדחתה הגדרתם כ"מבנה ציבור", שכן בבסיסה של הגדרה זו עומד הרצון לעודד פעילות בעלת ממד ערכי או תרבותי, הבא לידי ביטוי בפטור ממס, ולא ניתן להגיד שמבנים אלו נועדים לשימוש בעל ממד ציבורי ערכי.

ביהמ"ש בחן את עמדת הצדדים שבמחלוקת: מחד, ביישוב השיתופי המשפחה מקבלת שירותים שונים מחוץ לביתה, וכתוצאה מכך מבנה מגוריה קטן יותר. מצד שני ביישוב שאינו שיתופי, כאשר תושב מבקש, לדוגמא, לכבס בגדיו שלא בביתו, הוא פונה למכבסה השכונתית, שאותה ממסה הרשות כבית עסק, וכך גם מסעדה וכן הלאה. את אלו יכול היה לעשות בביתו או באופן שיתופי בשכונתו, והנה בכל זאת ממוסים נכסים אלה שלא כבית מגורים או מבנה ציבור.

אף הטענה שיש להביא בחשבון כי השימוש בשירותים לא נעשה בתמורה כספית או למטרות רווח נדחתה, בנימוק שמדובר באבחנה מלאכותית, שהרי חבר הקיבוץ "משלם" באמצעות עבודתו בקיבוץ.

מאידך, ביהמ"ש מצא טעם בסיווג החליפי שהוצע ע"י היישובים, כך שיראו את המכבסה כבית מלאכה ולא כחנות או עסק כפי שקבעה ועדת הערר. הבסיס לקביעה זו היא שמרכיב "השירות" במכבסה הינו שולי למאפיינים העיקריים בה, שמתאימים להגדרתה כמבנה מלאכה.

סיכום

ביהמ"ש הכריע כי מבני שירות בקיבוצים לא יסווגו כמבנה מגורים או כמבנה ציבורי. מעבר לכך הערעורים התקבלו באופן חלקי, חלק מהסיווגים שונו וחלקם לא, ובנסיבות אלו, לא ניתן צו להוצאות.

עמ"נ (נצ') 48438-01-15 קיבוץ עין חרוד איחוד ואח' נ' מועצה אזורית גלבוע ואח', פס״ד מיום 06/12/16

 

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.